Начало Новини Актуално Шипка прави референдум за самостоятелна община

Шипка прави референдум за самостоятелна община

Актуално
Шипка

Въпреки нежеланието на общинските съветници в Казанлък да вземат решение за референдума в град Шипка, той ще се проведе на 6 ноември 2010 година, съобщи областният управител Йордан Николов. Той е издал заповеди, с които замества решението на Общинския съвет в Казанлък за допитването. Жителите ще отговорят на въпроса: Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в нова самостоятелна община?.

Наскоро местният парламент взе решение да отложи допитването с аргумента, че за организацията и провеждането му не са предвидени пари в бюджета.
Със заповедите си обаче областният управител вече е утвърдил образци на  книжата за референдума и е одобрил разходите. По предложение на кмета на община Казанлък Стефан Дамянов парите ще бъдат взети от перото „Разходи за местни дейности” в Бюджет 2010 на община Казанлък.
"Докладът на Дамянов, с който е предложил за одобрение разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет на местен референдум в Шипка, както и утвърждаването на образци на книжата, са били включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет от 28 септември 2010 г. За пореден път общинските съветници от Казанлък не изпълняват - от една страна, законово регламентираните си задължения, а от друга – влязъл в сила съдебен акт", пише в мотивите на областния управител.
В заповедта си той подчертава, че Конституцията на Република България прокламира правото на гражданите да участват в управлението на общината чрез избраните от тях органи и непосредствено чрез референдум и Общо събрание на населението.
Областният управител е уведомил Централната избирателна комисия за местни избори и Общинската избирателна комисия в Казанлък за насрочването на предстоящия референдум.

Информация: вестник Новината

 

* * *

Със заповед № РД-09-725 от 18.10.2010г. на областния управител на област Стара Загора Йордан Николов се изменя заповедта му, с която беше определен 23 октомври 2010г. за дата на провеждането на местен референдум за жителите на град Шипка, които да отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в нова самостоятелна община?”.  Вместо нея е определена датата 6 ноември 2010г. за провеждане на допитването.
Неприемането на  решение от страна на Общински съвет – Казанлък, с което да бъдат одобрени разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет на местен референдум в гр. Шипка, по приложена от кмета на общината план-сметка и  утвърждаване на образците от изборните книжа, доведе до необходимостта датата за произвеждане на местния референдум да бъде удължена до максималния срок, който Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление позволява, за да бъдат спазените другите срокове, които са от съществено значение за упражняване на конституционните права на гласоподавателите.

Още новини