Начало Новини Актуално Шест фирми искат да чистят Стара Загора

Шест фирми искат да чистят Стара Загора

Актуално

Шест фирми и консорциуми са кандидатствали за обществената поръчка Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Стара Загора. Вчера назначената от кмета Живко Тодоров комисия с председател първия зам.-кмет Йордан Николов отвори офертите им. Членове на комисията са Илия Златев - общински съветник, Росица Копривчина - директор на дирекция Стопанска политика, Мария Боянова - началник-отдел Обществени поръчки, и Маргарита Георгиева - главен експерт Пречистване на водите и преработка на битови отпадъци.

До крайния срок - 17 часа на 11 юли, са постъпили офертите на шестима кандидати, независимо от това, че документацията е закупена от повече фирми.

Освен сегашния концесионер Нелсен Чистота оферти са подали още ДЗЗД Чистота 2012, Евро бест, ДЗЗД Еко Трейд, ДЗЗД Грийн Партнерс БКС и Титан Клинър.

Комисията отвори и провери окомплектовката на документацията. Работата по разглеждане на офертите ще продължи през следващата седмица. Ценовите оферти ще бъдат отворени накрая. Крайният срок за определяне на спечелилия е 12 септември. Дотогава Нелсен Чистота ще продължава да чисти общината и да извозва сметта, пише вестник Старозагорски новини.

Още новини