Начало Новини Актуално Семинарно обучение за енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и

Семинарно обучение за енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, включително МСП

Актуално

АУЕРАгенцията за устойчиво енергийно развитие отправя покана към представителите на бизнеза за участие в семинарно обучение, насочено към енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, вкл. МСП.

Обучението се реализира по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ Приоритетна ос 3. BG16RFOP002-3 „Енергийна и ресурсна ефективност” Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“ Бюджетна линия BG16RFOP002-3.003  - Договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г. В рамките на обучението участниците ще получат ценна информация относно европейския принцип „Енергийна ефективност на първо място“, който е във фокуса на политиките за европейски Енергиен съюз с неговите три стълба – сигурна, чиста и конкурентоспособна енергия, и пет измерения – енергийна сигурност; вътрешен енергиен пазар; енергийна ефективност, декарбонизация; научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане.

Обучението е двудневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

С успешното приключване на обучението, всеки участник ще получи сертификат от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Всяка една организация може да регистрира участници за едно от следните семинарни обучения, съобразявайки избора на град на провеждане с най-близкия по регион/област на месторабота град.

Град

Дати

гр. Варна

27-28 май 2019

гр. Бургас

29-30 май 2019

гр. Плевен

18-19 юни 2019

гр. Русе

20-21 юни 2019

гр. София

25-26 юни 2019

гр. Пловдив

27-28 юни 2019

Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките!

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали. Осигурени са кафе-паузи и обеди за всички участници.

Двудневното обучение е безплатно, но изисква предварителна регистрация. Разходите за пътуване, настаняване и храна са покрити от проекта. 

За участие в семинара в Пловдив (27-28 юни 2019 г.) можете да се регистрирате тук, за участие в семинара в Бургас (29-30 юни 2019 г.) можете да се регистрирате тук

Краен срок за заявление за участие: до една седмица преди датата на обучението. Семинари ще се провеждат и в градовете София, Варна, Плевен и Русе, Информация за тях можете да видите на https://energy-training.eu/.

За повече информация - 058 655622, 052 460546 - Надежда Маленкина, имейл: office@vumk.eu

 seminar 27 jun

Още новини