Начало Новини Актуално Семинар, посветен на биоикономиката и потенциала на регион Стара Загора

Семинар, посветен на биоикономиката и потенциала на регион Стара Загора

Актуално

На 27 май 2022 г., петък, от 10:00 до 12:30 ч., в Областната управа на Стара Загора (ет.2) ще се проведе семинар, посветен на биоикономиката и потенциала на регион Стара Загора по отношение на кръговата икономика. В рамките на семинара ще бъде представен стартиращият виртуален магазин за биопродукти. Участниците в събитието ще бъдат запознати и с предложения европейски законодателен пакет по кръгова икономика.

Семинарът се организира от Българската стопанска камара, в рамките на европейския проект BE-Rural (Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики), по програма Хоризонт 2020, насочен към развитието на стратегии и планове за засилено развитие на биоикономиката в извънградските райони в ЕС. Стара Загора е целеви регион за България.

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси - като гори, култури, животни и микроорганизми - за производство на храна, материали и енергия. С оглед изчерпването на изкопаемите ресурси, изменението на климата и нарастващото световно население, се изискват устойчиви и ефективни ресурси, които да гарантират благосъстоянието на обществата. Биоикономиката е един отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като земеделие, околна среда, аквакултури и промишленост. Биологичните ресурси и иновативните технологии вече се използват за заместване на неустойчиви продукти и процеси, които в момента се произвеждат от изкопаеми ресурси.

Документи за сваляне

Още новини