Начало Новини Актуално Семинар - обучение: Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги в сградите

Семинар - обучение: Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги в сградите

Актуално
Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградитеСеминар - обучение на тема Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите, организиран от Черноморския изследователски енергиен център със съдействието на Търговско-промишлената палата - Стара Загора ще се проведе на 12.02.2019 г. от 09:30 до 12:30 ч. в семинарната зала на ТПП - Стара Загора.

Семинарът е насочен към:
  • Потенциални клиенти (възложители) на енергийно-ефективни услуги: собственици на сгради - частни и публични организации.
  • Консултантски компании или енергийни агенции, подпомагащи клиентите при подготовката на проекти, свързани с ЕЕУ.
  • Предприятия, които предлагат/имат интерес да предлагат ЕЕУ в сгради.
  • Същността и видовете енергийно-ефективни услуги (ЕЕУ), вкл. договори с гарантиран резултат, договори за ефективна доставка на енергия и др.
Участниците ще бъдат запознати със:
  • Етапите на проектите - от възникването на проектната идея до мониторинга и удостоверяването на спестяванията
  • Провеждането на обществени поръчки за ЕЕУ
  • Финансирането - източници и особености
  • Пазара на ЕЕУ в България - състояние, трудности, тенденции
  • Критериите за качество на ЕЕУ и възможностите за прилагането им.
Обучението е част от дейностите на проекта QualitEE Сертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор www.qualitee.eu, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на ЕС.

Можете да заявите участие до 08.02.2019 г., като се регистрирате на този линк.

Участието е безплатно.

Още новини