Начало Новини Актуално Семейства с ипотечни кредити ползват данъчни облекчения

Семейства с ипотечни кредити ползват данъчни облекчения

Актуално
Стара Загора

От облекчението за млади смества с ипотечни кредити могат да се възползват, сключилите граждански брак, отговарящи на изброените по-долу условия. За да се ползва преференцията, сборът от годишните данъчни основи се намалява с направените през 2010 г. лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.

Договорът за ипотечния кредит трябва да е сключен от лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. има сключен граждански брак;
2. лицето и/или съпругът/ата му не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 2010 г.;
Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2010 г.
Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в годишната данъчна декларация за 2010 г., съобщиха от пресцнтъра на НАП - Стара Загора.
Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.
Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.
 

Още новини