Начало Новини Актуално Седем общини от област Стара Загора се възползват от финансиране чрез местните инициативни групи

Седем общини от област Стара Загора се възползват от финансиране чрез местните инициативни групи

Актуално

МИГНа проведена работна среща с представители на медиите, Областен информационен център - Стара Загора представи възможностите за финансиране на малките населени места в областта чрез местните инициативни групи (МИГ). Местните инициативни групи представляват публично-частни партньорства между местната общинска администрация, бизнеса и неправителствените организации на съответната територия. Всяка Местна инициативна група работи по изготвена стратегия за водено от общностите местно развитие /ВОМР/, разработена предвид местните потребности и потенциал на региона. Работещите МИГ-ове в страната са 64, обхващащи 115 общини, а общият размер на средствата насочен към тях е около 364 млн. лв.

В област Стара Загора функционират четири местни инициативни групи, обхващащи 7 общини:

Общият бюджет на стратегията на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ за периода 2014-2020 е 6 376 005,80 лв., като безвъзмездната финансова помощ за проекти по ПРСР е 2 933 745 лева, за проекти по ОПРЧР е 1 486 430,80 лв. и за проекти по ОПИК е 1 955 830 лева. До момента СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ е с 8 одобрени проекта по ПРСР на обща стойност 1 446 747 лева, като 5 от проектите са за ремонт на читалища, улици и паркове в общините Мъглиж и Гурково и 3 проекта са за модернизиране на земеделските стопанства.

  • СНЦ „МИГ – Брезово, Братя Даскалови“ е с одобрен бюджет по ПРСР 2 933 700,00 лв., като към момента има одобрени 9 проекта за модернизиране на земеделските стопанства за 660 872,06 лв.
  • СНЦ“ МИГ – Гълъбово, Опан“ е с общ бюджет за периода 2014-2020 по ПРСР 2 933 745,00, а към момента одобрените проекти са 12 на обща стойност 1 581 977,00 лева.
  • СНЦ „МИГ Чирпан“ е с одобрен бюджет по стратегия по ПРСР – 2 933 700 лева, а одобрените проекти са 15 на обща стойност около 1 751 753,00 лева.

Предстои през 2020 г. местните инициативни групи в областта ни да отворят всички мерки включени в стратегията им, като Областен информационен център – Стара Загора ще съдейства с обявяването на процедурите им в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС / ИСУН 2020/.

Областен информационен център - Стара Загора е част от мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Още новини