Начало Новини Актуално Седем Центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат изградени в Стара Загора

Седем Центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат изградени в Стара Загора

Актуално

Живко Тодоров община Стара Загора

Кметът на Стара Загора подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството договор по проект Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 4 834 432 лева е с конкретен бенефициент Община Стара Загора.

Средствата се предоставят по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Предвижда се изграждане на седем центъра от семеен тип за по 12 деца (с две места за спешен прием) в централната част и в кварталите на град Стара Загора, в близост до действащи услуги в общността (социални, здравни, образователни и др.). Подпис под договора положи и Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие, съобщиха от пресцентъра на Общината.

На церемонията присъстваха също министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов.

Благодаря на екипа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за това, че имаме възможност да бъдем бенефициенти по програмата за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, защото Стара Загора е общината с най- голям брой социални заведения и домове. Това каза кметът на община Стара Загора Живко Тодоров при подписването. Този проект беше много важен за нас, за да създадем добри условия за децата в риск, така че наистина да могат да бъдат интегрирани от обществото. Много важно е самото общество да се научи да приема деца, които са в риск, с увреждания, добави Тодоров. По думите му при първоначалното гласуване на проекта в Общинския съвет в Стара Загора е имало подписка от живущите в района, в който ще се изгражда едно от тези жилища, които не са искали да има подобни заведения. Самите хора трябва да се научат да бъдат толерантни, да приемат и да помагат на такива деца в риск да се интегрират в обществото. Оттук нататък ни предстои да проведем добри публични търгове, така че да няма обжалване и да може в най-кратки срокове да започне изпълнението на проекта, посочи Живко Тодоров.

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие Деница Николова добави, че проектите на общините за изграждане на центровете и защитените жилища са със заложен срок от 24 месеца за реализация, като всички общини вървят с различна скорост. Би следвало към 2015 г. да бъдат изведени децата, към които в момента сме насочили усилията си, каза още Николова. По думите й центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища ще бъдат изграждани в едни от най-добрите локации във всяко от населените места, в близост до медицински центрове, болници, детски градини, ясли, училища, така че децата да имат достъп до съответната среда, която им е необходима. Договори подписаха кметовете на още седем общини бенефициенти по проекта: Казанлък, Нова Загора, Нови Пазар, Плевен, Пловдив, Първомай и Самоков.

Целева група на проекта са децата с умствени увреждания, настанени в Домовете за деца с умствена изостаналост – в селата Петрово и Сладък кладенец, и деца и младежи между 3 и 18 години с увреждания, които ще бъдат преместени от други специализирани институции от резидентен тип. В община Стара Загора към момента се намират 8 специализирани заведения за отглеждане на деца. От тях 6 са на територията на града - Дом за медико-социални грижи за деца, Дом за деца, лишени от родителска грижа Незабравка, Дом за деца, лишени от родителска грижа Българка, Дом за деца, лишени от родителска грижа Мария Терезия, Дом за деца, лишени от родителска грижа Теофано Попова и Център за настаняване от семеен тип Малък групов дом – 5 броя. В двата Дома за деца с умствена изостаналост - в селата Петрово и Сладък кладенец са настанени около 140 деца от всички области в страната.

В община Стара Загора от 2007 г. са разкрити и функционират пет Центъра за настаняване от семеен тип, всеки с капацитет 8 места. През 2008 г. в тях са били настанени 44 деца, през 2009 г. – 42 деца, а към април 2010 г. – 37 деца.От децата, които в момента пребивават в ЦНСТ Стара Загора от общината са 56,76% (21 деца), 40,54% (15 деца) са от общините в областта, а 2,70% (1 дете) са от друга област. Най-голям е броят на децата във възрастовата група 8 - 18 години – 22 (59,46%), следвани от възрастовата група 4 - 7 години – 15 (40,54%). По отношение на етническия произход 33 деца (89,19 %) са от ромския етнос, 2 деца ( 5,41 %) са българи и 2 (5,40 %) са от смесен произход.В ЦНСТ приоритетно се настаняват деца от община Стара Загора. Братя и сестри, имащи емоционална връзка се настаняват заедно. В периода 2008-2009 г. от настанените деца 6 са осиновени и 1 дете е настанено в приемно семейство.

проект Стара Загора

 

Още новини