Начало Новини Актуално Сдружение Самаряни търси финансова подкрепа за Кризисен център Самарянска къща

Сдружение Самаряни търси финансова подкрепа за Кризисен център Самарянска къща

Актуално

Ръководството на сдружение „Самаряни” проведе работна среща с представители на Международен женски клуб - София. Основната цел по време на срещата беше да дамите от клуба да се запознаят с дейностите, които сдружението извършва в подкрепа на жени и деца, преживели насилие, настанени в Кризисния център в Стара Загора.

Международният женски клуб е създаден през 1989 г. През последните 2 – 3 години благотворителната дейност е акцент в работата на клуба. В продължение на 2 - 3 години членовете на клуба периодично подпомагат работата по превенция на изоставянето в Звено „Майка и бебе” към сдружение „Самаряни”. След проведената среща има вероятност Международният женски клуб да подкрепи Кризисният център в настоящия тежък за него момент.
И чрез тази среща сдружение „Самаряни” отново напомня на широката общественост, че до края на 2009 г. Самарянска къща остава без финансиране. До момента Кризисният център се финансираше единствено и само чрез проектни предложение. През първите две години (2004 - 2005) от откриването на Центъра, финансирането беше осигурено от Children of the world. Следващите три години (2006 - 2008) Фондация ОАК подкрепя финансово развиването на услугата на територията на Община Стара Загора. През 2009 г. Фондацията финансира частично дейността на Центъра, но за последните месеци няма осигурено финансиране, което може да доведе до закриване на Центъра. Ако това се случи голям брой деца и жени, пострадали от насилие и останали без подлсон и подкрепа няма да има към кого да се обърнат за помощ.

Надяваме се, че в началото на 2010 г. Кризисният център ще премине към държавно делегирана дейност, но до тогава услугата спешно се нуждае от финансови средства за издържането на клиентите, казват от сдружение „Самаряни”. През юли 2009 г. Общински съвет – Стара Загора взе единодушно решение за разкриване на услугата като държавно делегирана дейност, но до този момент няма заповед от Агенцията за социално подпомагане.

През целият летен сезон капацитетът на Кризисен център за жени и деца, преживели насилие „Самарянска къща” беше пълен. От началото на 2009 до сега над 70 жени и деца, пострадали от насилие в семейния кръг са ползвали услугите на Центъра. От началото на юли сдружение „Самаряни” е в сериозен финансов недостиг на средства, поради увеличения поток от клиенти през последните месеци. 16 са клиентите, които са настанени в момента в Кризисния център (7 непълнолетни и 9 жени). Планирано е до края на седмицата още едно настаняване на жена с три деца. Клиентите са от различни градове на страната и работата по всеки от конкретните случаи се затруднява от този факт.

През лятото беше изпратена информация до медиите, чрез която се съобщаваше, че Кризисният център спешно се нуждае от хранителни продукти поради недостиг на финансовите средства. В следствие на това няколко фирми откликнаха на молбата ни за подкрепа и до момента даряват хранителни продукти за настанените в Кризисният център клиенти.  

Информация за Кризисен център за жени и деца, преживели насилие „Самарянска къща”
Кризисният център функционира от януари 2004 г., като в него се предоставя възможност за кризисно настаняване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, емоционална или материална подкрепа от близки хора. Услугата е денонощна. Клиентите имат възможност да пребивават в защитена среда, която е базово условие за процеса на възстановяване. Специализиран екип предоставя непосредствена социална подкрепа за разрешаване на най-спешните им нужди.
Социалните услуги в Центъра са насочени към задоволяване на ежедневните потребности на клиентите, осигурява се социално-психологическа подкрепа за възстановяване и интеграция. За всички клиенти услугите са напълно безплатни.

{xtypo_sticky} За допълнителна информация: Добромира Петрова, връзки с обществеността, Сдружение „Самаряни”, моб. тел.: 0878 394 215; ел. поща: advocacy@samaritans.bg; интернет страница: www.samaritans.bg {/xtypo_sticky}

Още новини