Начало Новини Актуално Сдружение Самаряни открива синя стая за деца, жертви на престъпления

Сдружение Самаряни открива синя стая за деца, жертви на престъпления

Актуално

сдружение Самаряни синя стая деца жертви престъпленияНа 22 май от 10.00 часа ще се проведе кръгла маса Синя стая – чуй детето в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора на ул. Христо Ботев 205. Целта на кръглата маса е да се постави началото на бъдеща, координирана съвместна работа между заинтересованите институции в областта на щадящото изслушване и разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления.

По време на форума ще бъде открита синя стая - специализирано пространство за изслушване и разпит на деца.

Сред официалните гости на събитието ще бъдат Калин Каменов, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и представители на Министерство на правосъдието.

Сдружение Самаряни управлява услуги в помощ на рискови групи деца и семейства вече 14 години и в директната работа с тях нееднократно се е налагало да се подкрепя и изслушва дете, което е пострадало в престъпление. Средно годишно в услугите на организацията се обслужват над 50 деца, жертви на насилие, спрямо които са предприети мерки за закрила.

Дългогодишният опит в работата с деца, жертви и свидетели на насилие, показва колко травмиращо може да бъде участието на деца в правните процедури в рамките на досъдебното и съдебно производство и колко важно и необходимо за тези деца е да бъдат изслушвани и разпитвани в щадяща за тях среда. Именно за това сдружение Самаряни, с подкрепата на Институт по социални дейности и практики и Райфайзен банк, изгради т. нар. синя стая като една от добрите европейски практики. В нея децата без страх и притеснение, с подкрепата на специалисти, ще могат да споделят преживяното, като резултатът е защита на техните права и добри предпоставки за прилагане на ефективно правосъдие, съобщиха от сдружение Самаряни.

Програма на събитието

10.00 - 11.30 часа - Откриване и приветствия. Представяне на участниците. Представяне на концепцията синя стая. Дискусия.
Основни говорители: доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, ИСДП; Калин Каменов – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Велина Тодорова – зам.-министър на правосъдието; Диана Димова, програмен директор на сдружение Самаряни
11.30 - 12.00 часа - Официално откриване на начинанието и новата услуга в Комплекса с водосвет.
12.00 - 13.30 часа - Представяне на работата на партньорските институции на местно ниво в работата по изслушване и разпит на деца. Трудности и препоръки към новата услуга в Комплекса.

Основни говорители: официални представители на Община Стара Загора, Районен съд – Стара Загора, Районна прокуратура – Стара Загора, Областната дирекция на МВР, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора, др.

Какво представлява синята стая?

Синята стая е топла, уютна и приветлива детска стая за игра. Пъстра, с весели завеси и интересни играчки. Обстановката е дружелюбна, не притеснява детето, напротив – буди неговото доверие и му помага да сподели преживяното. А предразполагането на децата-свидетели е първата крачка за ефективното им участие в съдебния процес. Детските игри и рисунки проговарят в синята стая... За нея са нужни две съседни помещения, разделени от венецианско огледало. В едното от тях психолог работи с детето, което е жертва или свидетел на престъпление, а в другото прокурор, следовател, обвиняем, адвокат и други лица наблюдават процеса с помощта на аудио и визуална техника. И двете страни са в постоянна комуникация, благодарение на специална техника. По сега действащото законодателство материалите, получени при разпит, проведен в синя стая, могат да бъдат използвани като доказателство в съдебния процес.

Още новини