Начало Новини Актуално Сдружение Различният поглед търси подкрепа от бизнеса за провеждане на Младежки фестивал на изкуствата в Стара Загора

Сдружение Различният поглед търси подкрепа от бизнеса за провеждане на Младежки фестивал на изкуствата в Стара Загора

Актуално

младежки фестивал търси подкрепа

За провеждането на петото юбилейно издание на Ежегоден младежки фестивал на изкуствата Различният поглед 2012 (ЕМФИ 2012 г.) организаторите се нуждаят от подкрепата на социалноотговорния бизнес, включващ се в каузи, насочени към подрастващите, свързани с изкуство, култура и спорт. Търговско-промишлена палата - Стара Загора подкрепя петото юбилейно издание на фестивала и се обръща към своите членове да окажат съдествие за неговото провеждане.

ЕМФИ Различният поглед е обединяваща платформа на артисти, представящи съвременни изкуства, спортни клубове, танцови и музикални групи, неправителствени организации и институции, ангажирани с развитието на младежта.

Организаторите на фестивала се нуждаят от следната помощ:

 • настаняване на външни артисти и официални гости
 • материали необходими за приложните ателиета и занаятчийските работилници
 • отпечатване на рекламни материали - флаери и плакати
 • финансово подпомагане за хонорари на артисти
 • други

Вашата подкрепа за осъществяване на петия юбилеен ЕМФИ Различният поглед 2012 г. ще подпомогне утвърждаването и надграждането на постигнатото в предишните издания, а именно многообразие в изкуството: танцово, визуално, приложно, музикално и цирково, се казва още в обръщението към бизнеса на сдружение Различният поглед. Цел на проекта е създаването на форум между всички младежко ориентирани неправителствени организации и социално ангажирани институции от една страна, и от друга активното включване на младежите чрез комплекс от достъпни и качествени творчески ателиета, екообразователни инициативи, спортни мероприятия, музикални, танцови и театрални изяви.

Програмата е разработена спрямо приоритетите на Европейската комисия за 2012 г. към солидарност между поколенията, развитие на доброволчеството и социална ангажираност, както и съобразно потребностите на младото поколение от себеизява и развитие на естетическите ценности.

Задачи на фестивала:

 • да популяризира града като туристическа дестинация чрез акцент върху културното многообразие
 • да осъществи плавен преход между ваканционния период и новата учебна година чрез предлагане на разнообразни извън училищни форми за оползотворяване на свободното време
 • да задоволи утвърдилите се в предходните издания на фестивала прояви на изкуство и спорт в региона
 • да създаде среда на взаимодействие между творци и публика, като предостави поле за изява на млади артисти от цял свят
 • да отвори алтернативни пространства като арена за изкуство и градска култура
 • да обедини хора от различни възрасти, етноси и социален статус чрез методите на неформалното образование
 • да предложи алтернатива на интернет и телевизията като основни начини за комуникация и забавление сред подрастващите.

Партньори на ЕМФИ Различният поглед:

 • Министерство на младежта, образованието и науката
 • Национален Център Европейски младежки програми и инициативи
 • Регионална библиотека Захарий Княжески
 • Регионална художествена галерия – Стара Загора
 • ГПЧЕ Ромен Ролан
 • Спортно училище Тодор Каблешков
 • СОУ Максим Горки
 • Фондация Дон Боско
 • Сдружение Самаряни
 • Сдружение Зелени Балкани
 • Сдружение За Земята
 • ТД Сърнена гора

Фестивалът се осъществява със съдействието на Община Стара Загора и е включен в Културния календар на града. Изданието през 2012 година ще бъде домакин на проект Европа Директно, инициатива на тема 2012 г. - Европейска година на солидарност между поколенията и активния живот на възрастните.

 

Още новини