Начало Новини Актуално Сдружаване на земеделските производители може да повиши влиянието по веригата за доставки на храни и ще увеличи конкурен

Сдружаване на земеделските производители може да повиши влиянието по веригата за доставки на храни и ще увеличи конкурентоспособността

Актуално

Сдружаването на земеделските производители ще повиши влиянието по веригата за доставки на храни, дела на произведените стоки, предлагани в търговската мрежа и ще увеличи конкурентоспособността. Това каза заместник-министър Тодор Джиков по време на среща с представители на групи и организации на земеделски производители. Събитието се провежда на 6 и 7 март в Стара Загора и има за цел да запознае участниците с интервенциите по Общата селскостопанска политика и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Заместник-аграрният министър подчерта, че основните предимства на обединенията на земеделските стопани и по-тясната интеграция между отделните нива на хранителната верига допринасят за по-широк достъп до пазара. Изпълнявайки съвместно редица дейности като концентрация на предлагането, съвместен маркетинг, дистрибуция и други позволяващи им намаляване на производствените разходи дейности, се постига по-голяма гъвкавост спрямо търсенето. Създава се и възможност за трансфер на знания и иновации в областта на земеделието, допълни още Джиков.

В рамките на срещата освен секторните интервенции, насочени само към групи и организации на производители в сектори Плодове и зеленчуци, Мляко и млечни продукти и Пчеларство, бяха представени и интервенциите в селските райони, от които земеделските производители могат да се възползват.

Експертите от Министерството на земеделието представиха на участниците и рамката на националното законодателство, обхващащо секторните интервенции и интервенциите в селските райони по Общата селскостопанска политика и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. В събитието участваха и представители на Българска банка за развитие, които представиха финансови инструменти за кредитиране на групи и организации на производители.

Още новини