Начало Новини Актуално Сделките за продажба на горски територии са дадени на прокуратурата

Сделките за продажба на горски територии са дадени на прокуратурата

Актуално

сделки горски територии прокуратураМинистърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов подаде сигнал до главния прокурор за преписки за изключване и продажбата на горски територии, държавна собственост за времето от 2003 г. до настоящия момент. Към сигнала са приложени справки от Министерството на земеделието и храните и от Изпълнителната агенция по горите.

Те ще бъдат предоставени още и на парламентарната комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта и на бъдещата анкетна комисия, ако бъде създадена, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Съществуват три групи преписки за изключване от горски фонд. Първата група са изключвания със заменки. Според направената справка, от 2003 г. са извършени 193 заменки с обща площ 33 000 дка. До налагането на мораториума върху промяната на предназначението на заменени държавни гори през септември 2009 г., е извършена промяна на предназначението на 4 600 дка, като 3 700 дка от тях са край морето.

Втората група преписки са за изключване от горски фонд и продажбата след заявен инвеститорски интерес. Общият брой преписки по тази група, които са подадени от 2003 г. насам, са 1 515 заявления, като 523 от тях са приключили с изключване от горския фонд. От тях 399 са осъществени до август 2009 г., а 124 след това. Според административните разпоредби, до 2008 г. продажбите на земи от горския фонд са се осъществявали от областните управители, по-късно тази дейност преминава в правомощията на тогавашната Държавна агенция по горите. Извършените от ДАГ сделки са 55, с площ около 700 дка, като 12 от тях са край морето. След август 2009 г. са извършени 43 сделки, от които само 2 са в района на морето. Не се знае, обаче, колко сделки за продажба са подписани от областните управители преди 2008 г., затова Министерство на земеделието и храните е поискало информация от областните администрации. Тази информация допълнително ще бъде внесена в парламентарната комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта.

Третата група преписки са за придобиване на парцели, прилежащи към постройки в горски територии, за които собствениците са ги поискали в законовия срок до 2004 г. Те са общо 3 234 подадени заявления. От тях са приключили 616 за 8 235 дка на стойност 14, 227 млн. лева. От тези преписки 518 са разгледани преди август 2009 г. от тогавашната Държавната агенция по горите. След това останалите 98 с обща площ 149 дка на стойност 678 000 лв.

Не са установени нарушения в административния ред за изключването и продажбата на спорните земи в Несебър, установи проверката на междуведомствената комисия. Това каза министър Найденов. Комисията е установила, също че в разгледаната документация теренът не фигурира като дюни. Има съмнения относно оценката, издадена през 2007 г. от РИОСВ - Бургас, и в потвърждението й през 2012 г., тъй като за въпросния терен в Несебър през 2008 г. са издадени два документа с един и същ входящ номер и различно съдържание. Според единия документ, не е била необходима екологична оценка, а според втория е необходима. Налице е оценка от независим оценител от 2012 г. - дали тя е вярна, ще реши прокуратурата. С документ от 2012 г. настоящият директор на РИОСВ - Бургас потвърждава оценката от 2007 г., според която не е необходима екологична оценка, каза Мариана Николова, директор на дирекция Правно-нормативни дейности в земеделското министерство и председател на междуведомствената комисия.

Процедурата се е движила около 3 години в Агенция по горите и Министерство на земеделието и храните, след което за 3 дни, през декември, са придобити необходимите документи по сделката, обясни министър Найденов. Резултатите от доклада вече са предадени на премиера Бойко Борисов и на ресорните министри Нона Караджова и Лиляна Павлова, както и на главния прокурор, каза още министърът. Той допълни, че в Министерството на земеделието и храните е постъпило допълнително запитване от Европейската комисия по отношение на извършените заменки, като е даден 14-дневен срок за отговор. След това се очаква комисията да излезе с решение по казуса.

Още новини