Начало Новини Актуално Сделките с имоти ще стават нищожни, ако не са на реална цена

Сделките с имоти ще стават нищожни, ако не са на реална цена

Актуално

Новите промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност се правят, от една страна, за да се прекратят измамите с недвижими имоти, и, от друга, за да се повиши правната култура на гражданите. Въвеждането на сметка, по която ще трябва да се превеждат парите по сделките например, ще затрудни имотните измами. Ако има покупко-продажба, която се сключва от пълномощник, освен документа, който му дава право да представлява дадено лице, пред нотариуса ще се представя и платежното нареждане за самия превод на парите.

Това вече може да стане по два начина – или в банка по желание на страните, или по сметка на нотариуса. Нов момент тук е, че сметките на самите нотариуси се ползват със специална защита, както и на частните съдебни изпълнители. Затова би трябвало гражданите да са напълно спокойни, пише вестник Класа.
С тези промени обаче не може да се постигне крайният ефект, призна го и министърът на правосъдието Маргарита Попова. А именно - трябва да се избегне на сто процента фиктивността, симулирането при вписването на цената. В момента често сделките се сключват на цени, различни от реалните.
Все пак реформите са добро начало, защото с тях се въвежда още един нов защитен механизъм – освен че парите от сделките ще минават през банките, при сключването на дадена сделка и преди издаването на нов нотариален акт двете страни ще са длъжни да представят пред нотариусите клетвени декларации, че цената, посочена в договора за покупко-продажба, е действителната, уговорена между продавача и купувача. Този документ има и друга, наистина сериозна стойност, защото според текстовете от Наказателния кодекс за невярно подадени данни в него всяко лице носи наказателна отговорност.
Задължението за плащане на сделките по банков път има и втори ефект, който отново е по посока на това, сделките да се сключват на реалните цени. Текстът е направен така, че ако се установи, че има допълнителни суми, броени на ръка, сделката ще се смята за нищожна, ако това се докаже. Често когато страните прибягват до допълнителни плащания на ръка и не са ги отразили в договорите, те винаги се застраховат, като си изискват разписки или обратни писма. С новия текст обаче, ако някой реши да прибегне до нещо подобно, той, първо, рискува да понесе наказателна отговорност, че декларираното от него не отговаря на действителността. А това е нещо, за което Наказателният кодекс предвижда наказание от една до шест години лишаване от свобода. На второ място, страните рискуват сделката да се провали, като се обяви за недействителна.

По отношение на това, че една подобна мярка би стимулирала местната икономика, министър Маргарита Попова е безкрайно права. Защото, когато тези сделки се сключват на реалните цени, това означава повече приходи в общините, а това, от друга страна, би дало възможност на местната власт да разполага с по-добри средства за строителството на пътища и поддръжка на инфраструктурата, което води и до повишаване на инвеститорския интерес - нещо, от което всички имаме нужда.
По отношение на това, да се прекратят измамите с недвижими имоти, беше направена поправка в правилника, която даде право на нотариусите да имат достъп до националната база данни на полицията. Често бяхме свидетели на измами с фалшиви лични карти. Механизмът там беше – идва дадено лице, което се представя за друго и представя лична карта, на която има негова снимка. Сега, когато имаме достъп до системата, този проблем отпада, защото можем лесно да установим измамата.
За да са спокойни гражданите, че няма да се злоупотребява с данните им, ние се събрахме с IT специалистите на МВР и юрисконсултите и те откликнаха, като направиха една система, подобна на имотния регистър. Кой ще има достъп до системата, това е предварително записано и регламентирано. Но всяка справка може да бъде осъществена само през сървъра на камарата, която единствено има възможност за вход, и то в отделна база данни от системата на МВР, в която се съдържат само снимките и номерата на личните карти на гражданите. Това, което може да направи нотариусът, е само да види дали снимката, имената и номерата в личната карта отговарят на лицето, което стои пред него, а за други неща той не може да тегли информация.

 

Още новини