Начало Новини Актуално Създаването на обединен енергиен пазар ще осигурява сигурна и достъпна електроенергия за потребителите

Създаването на обединен енергиен пазар ще осигурява сигурна и достъпна електроенергия за потребителите

Актуално

"В контекста на днешната европейска криза с енергийните цени е важно да се дискутират възможностите за решения за осигуряване на сигурна и достъпна електроенергия за потребителите." Това каза заместник-министърът на енергетиката Данаил Николов по време на пленарна среща по проекта "Подобряване на преносните възможности на регионалните граници чрез интелигентни пазарни технологии - TRINITY", организирана от "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и "Българска независима енергийна борса" ЕАД. Участниците в срещата обсъждаха целите на проекта - засилване на сътрудничеството между операторите на преносни системи в Югоизточна Европа и подкрепа за обединението на пазарите на електроенергия в региона и насърчаване на по-голямо навлизане на чисти енергии. Изпълнителите на проекта са от 19 научни организации и компании от 11 държави, в това число - 6 оператора на преносни електроенергийни системи от България, Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина и Франция и 4 борсови оператора от България, Сърбия, Черна гора, и Унгария.

По думите на заместник-министър Николов, създаването на обединен пазар на електроенергия е едно от основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. Въпреки че западните и северните региони на континента работят в продължение на години за постигането на тази цел, югоизточната част, и особено държавите, които не са членове на ЕС, не са следвали същата пътна карта. В региона в близост до нас различията при постигането на крайната цел са големи и неравномерностите са подчертани. България, Румъния и Гърция, като част от ЕС, вече са част от общия европейски пазар, чрез пазарното обединение на българо-румънската граница за времеви хоризонт "ден напред" и "в рамките на деня", и на българо-гръцката граница, за времеви хоризонт "ден напред".

Този процес на обединение трябва да продължи, осигурявайки повече конкуренция и по-добри възможности за снабдяване с електроенергия в региона. За постигането на тази цел и за улесняване на свързването на пазарите на електроенергия в Югоизточна Европа - както между самите тях, така и в рамките на обединения интегриран пан-европейски пазар, са необходими набор от решения за засилване на сътрудничеството между операторите на преносни системи в Югоизточна Европа.

Вярвам, че този проект, финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации - "Хоризонт 2020", ще насърчи обединението на пазарите на електроенергия в региона, като същевременно ще съдейства и за по-широкото навлизане на чисти енергии както в България, така и в целия регион, уточни Николов.

 

 

Още новини