Начало Новини Актуално Създава се зелен кръг на българските компании

Създава се зелен кръг на българските компании

Актуално

Зелен кръг на български компании, които са отговорни за природата и опазването на околната среда и са съпричастни към зелените идеи и политики е създаден в София. Това се случи на бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”, организиран от списание „Мениджър” и GLOBUL.

Всяка присъединила се към кръга компания поема конкретни ангажименти в своята дейност.

„Целта е да разширяваме този кръг, да привличаме към него нови компании, които водят екологични политики. Колкото повече са зелените компании в България, толкова по-зелена ще е самата България”, каза Максим Майер, редакционен директор на „Мениджър”.
Ценностите на кръга са обобщени в пет области – за силна икономика, запазена природа, чиста околона среда, ефективно използване на ресурсите и опазване на климата.
Първите компании, които се присъединиха към зеления кръг са GLOBUL, „Хенкел България”, „ВМ Финанс Груп”, Адвокатска кантора „Андреев, Стоянов и Цекова” – Schönherr, „Сейнт Гобен Вебер България”, Австрийска търговска камара, „Рено Нисан България”.

екология

Във форума участваха министър Нона Караджова, френският посланик  Етиен дьо Понсен, както и бишият еврокомисар на България Меглена Кунева. Заедно с представители на бизнеса, на банките, на екологични организации и ивеститори те дискутираха въпроси, свързани с нисковъглеродната икономика, с чистите технологии, зелените производства и потреблението на устойчиви продукти и услуги.

Специален гост на форума бе Драйс Аки от Европейската климатична фондация, който представи пътната карта на Европа 2050 – инициатива, целяща да намали вредните емисии от въглероден диоксид с 50%.

„Дебатът за зеления изход от кризата и въобще за бъдещето на България е едно историческо събитие”, обяви в началото модераторът на форума  Юлиан Попов.

„Всяко столетие е имало своя сериозна кауза. Ако преди това са били свободата на личността, борбата срещу расовата дискриминация, в наше време се открояват две съществени каузи – неприкосвеността на личните данни и екологичното равновесие”, подчерта Ясен Гуев - директор корпоративна политика в „Глобул”.

„Намаляването на въгледродните емисии е въпрос, който стои не само пред България, но и пред Европейския съюз”, изтъкна френският посланик Етиен дьо Понсен. „В България те не са особено високи и затова считам, че с малко усилия може да постигнете много.”

злен бизнес

„Решете дали ще бъдете лидери или последователи!”, призова присъстващите Драйс Аки. Според него България бързо трябва да приеме нисковъглеродни политики под натиска на обществото и световните тенденции. „Така ще бъдете по-конкурентноспособни и ще имате не моментни, а дългосрочни ползи”, посочи той.

„Бих нарекла този форум Големия избор, заради участието в него на бизнеса, обществеността, неправителствените организации и публичната власт. Това ми дава увереност, че този път ще успеем да подредим дневния ред по сравнително безболезнен начин. Ние много обичаме да отлагаме във времето въпросите на околната среда, но сега околната среда означава бизнес.” Това заяви г-жа Меглена Кунева – бивш еврокомисар и член на управителния съвет на Европейската климатична фондация.

„Положих чисто физически усилия да присъствам на този форум, защото за мен е важна всяка инициатива в областта на опазването на околната среда, която убеждава хората, че няма друг изход, освен зеления изход. За мен участието на бизнеса в този форум говори за неговата корпоративно-социална отговорност,” подчерта министърът на екологията Нона Караджова.

Световната икономика след кризата няма да е същата и България има шанс да се впише по-добре в нея, водейки зелени политики, бе всеобщото мнение на участниците във форума.


Списание „Мениджър” iъздава зелен кръг на българските компании

 

Списание „Мениджър” създава кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”. Форумът се организира от „Мениджър” и GLOBUL, с подкрепата на „Трейс груп Холд”, „Хенкел България”, адвокатска кантора „Андреев, Стоянов, Цекова", които работят с международната кантора Schonherr, „ВМ Финанс Груп” и община София.

Ценностите бяха формулирани в анкета, разпранена до участващите във форума компании. Те обобщават пет водещи измерения на устойчивата икономика – силна икономика, запазена природа, чиста околна среда, ефективно използване на ресурсите и опазване на климата.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.

Компаниите, присъединили се към зеления кръг, ще водят екологични политики, ще работят за зеленото бъдеще на България и за зеления изход от кризата.

В нашия зелен кръг ще поканим и ще привличаме всички отговорни компании, които водят устойчив бизнес.

Всички заедно можем да направим много повече за родината. Когато всички водим зелени политики - и България ще стане по-зелена.

 

Ценности

1.  Силна икономика

Силната икономика на 21. век е конкурентоспособна и произвежда стоки и услуги с висока добавена стойност. Тя се основава на знанието, уменията, предприемчивостта и труда на българина. Тя създава условия за здравословен и пълноценен живот. Нейният растеж не се измерва с безгранично потребление, а с повишаване щастието на нацията.

Цел 2020: България ще се превърне в нетен износител на стоки и услуги и ще постигне качество на живот, съизмеримо със средното за Европейския съюз.

 

2.  Запазена природа

Човешката дейност води до преобразяване на планетата и масово измиране на видове. Девствената природа е сред най-редките ценности на Европа. Ние я имаме и бъдещето ни зависи от опазването й – устойчивото развитие е силно зависимо от услугите, които получаваме от здравите екосистеми и биологичното разнообразие.

Цел 2020: България ще постигне увеличение на биологичното си разнообразие спрямо 2010 г.

 

3. Чиста околна среда

Ние осъзнаваме, че здравето и щастието на нацията са в пряка зависимост от чистия въздух, води и почви. Българската промишленост може и ще произвежда, без да замърсява околната среда, защото това е единственият начин да оцелее и запази конкурентоспособност в Европа през 21. век.

Цел 2020: България ще постигне значимо намаление на замърсяването на въздуха, водите и почвите спрямо 2010 г.

 

4. Ефективно използване на ресурсите

Използваме ресурсите на планетата толкова неефективно, като че ли са неограничени. На всяка единица полезен продукт икономиката ни произвежда десетки единици отпадък. Това е неестествено състояние, което няма еквивалент в природата. Българската икономика ще се стреми към цикличност в използването на ресурсите и ще се постарае думата отпадък да изчезне от езика ни.

Цел 2020: България ще произвежда повече с по-малко ресурси и ще изхвърля много по-малко отпадъци в сравнение с 2010 г.

 

5. Опазване на климата

Изменението на климата е вероятно най-голямото съвременно предизвикателство пред човешката цивилизация. Бързото ограничаване на емисиите на парникови газове е първостепенен приоритет за всяка икономика, която се стреми към устойчиво развитие. България има огромен потенциал за повишаване на енергийната си ефективност и изграждане на умна и независима енергетика, основана на нисковъглеродни енергийни източници, който трябва да реализира в полза на цялото човечество.

Цел 2020: България ще постигне значимо намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 2010 г.

 

Първи към зеления кръг се присъединяват:

сп. „Мениджър”

GLOBUL

„ВМ Финанс Груп”

„Хенкел България”

Адвокатска кантора „Андреев, Стоянов и Цекова” – Schönherr

„Сейнт Гобен Вебер България”

Австрийска търговска камара

„Рено Нисан България”

 

Сп.”Мениджър” очаква и други организации да се включат в зеления кръг. Можете да се свържете с нас на адрес: София 1111, ул. „Георг Вапингтон” 12, ет.2 или на  green@manager.bg

Още новини