Начало Новини Актуално Създава се Европейски доброволен стандарт за устойчиво развитие на минната индустрия

Създава се Европейски доброволен стандарт за устойчиво развитие на минната индустрия

Актуално
минна промишленост

Европейски доброволен стандарт за устойчиво развитие на минната индустрия в Централна и Източна Европа ще бъде създаден по инициатива на Българската минно-геоложка камара. Решението е взето от участниците в Международната минна бизнес конференция Устойчиво развитие на минната индустрия в Централна и Източна Европа.

Партньор на инициативата е и Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали, а по създаването на стандарта ще работят и други организации. Това стана ясно след приключването на първата в България Международна минна бизнес конференция на тема „Устойчиво развитие на минната индустрия в Централна и Източна Европа”. Тя се провде за първи път в България на 27 - 28 септември 2010 г. в зала „България” на конгресен център, Международен панаир Пловдив.

Сред основните послания на двудневния форум бяха, че устойчивото развитие на минната индустрия неминуемо е свързано и с развитието на регионите, в които оперира; минните предприятия трябва да осъществяват непрекъснат диалог с обществото и да внедрят най-добрите налични практики в дейността си. В доклада си д-р Корина Хебестрайт, директор на Европейската асоциация на минната индустрия - ЕВРОМИН,  представи резултатите от Инициативата за суровините, от чиято работа 41 суровини са анализирани за 10-годишен времеви хоризонт с три основни индикатора: икономическо значение, риск пред снабдяването, екологичен риск за страната. Презентацията на господин Васили Николетопулос, член на Управителния съвет на ЕВРОМИН бе на тема „Какво изискват чуждестранните инвеститори от минните предприятия в Източна Европа?”. Той посочи няколко основни факта, които трябва да са налице за привличане на инвеститорския интерес: наличие на ресурси; конкурентноспособност; основни индикатори като БВП, население, институционална подкрепа, инфраструктура, макроикономическа среда и др.
В конференцията участваха 150 делегати от 13 страни - Беларус, Белгия, България, Германия, Гърция, Канада, Нова Зеландия, Полша, Словакия, Турция, Унгария, Чехия, Швеция.

Организатори на конференцията са Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали и Българската минно-геоложка камара. Съорганизатори са Международен панаир Пловдив АД, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска агенция за инвестиции, Парламентарна комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм, Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Златен спонсор на събитието е  "Дънди прешъс металс" Инк.
В програмата на двудневната конференция са включени четири сесии: Място на страните от Централна и Източна Европа в европейския добив и преработката на минерални суровини. Възможности за инвестиции; Добри практики за взаимодействие между минната индустрия и публичната власт. Стратегии за растеж на минната индустрия в региона; Диалог със заинтересованите от добивната дейност страни; Нови енергоспестяващи и екологосъобразни технологии в добива и преработка на минерални суровини.

Участие в конференцията взеха госпожа Нона Караджова, министър на околната среда и водите, господин Марий Косев, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Брайън Рикетс, Генерален секретар на Европейската асоциация за въглища и лигнити, представители на отговорните институции в Централна и Източна Европа, минни компании от региона.

За контакти: Юлия Христова, Експерт „Връзки с обществеността“
Българска минно-геоложка камара
1309 София, бул.“Ал. Стамболийски“ 205
тел./факс: 02/822 93 73
моб.0884 255 127
e-mail: pr@bmgk-bg.org

Още новини