Начало Новини Актуално Създава се Българска агенция по безопасност на храните

Създава се Българска агенция по безопасност на храните

Актуално
Българска агенция по безопасност на храните

Законът за създаване на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е приет от Народното събрание на второ четене. Агенцията ще оценява доколко качествените характеристики на храните съответстват на националните стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентните органи.  Агенцията по безопасност на храните ще контролира всички храни.

Изключение са бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води. Контролът върху тях ще упражняват регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването. Предвижда се министърът на земеделието и храните, съответно на здравеопазването, да определя национални референтни лаборатории за изпитване на храните. Агенцията по безопасност на храните поддържа национален регистър на одобрените обекти, който съдържа данни от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Той се публикува на интернет страницата на БАБХ.

Депутатите решиха в едномесечен срок от влизане на закона в сила промяната на статута на акредитираните агенции да се извършва по служебен ред. До издаването на новите сертификати за акредитация лабораториите продължават работа по досегашния ред. Изпълнителният директор на БАБХ определя главния ветеринарен санитарен инспектор, предвижда още законът, информира insmarket.bg. За осъществяване на дейности по този закон се събират различни такси. Агенцията по храните е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба и на Националната служба за растителна защита, както и на част от Националната служба по зърното и фуражите, на регионалните здравни инспекции и на областните дирекции Земеделие.
БАБХ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  и е към министъра на земеделието.

Още новини