Начало Новини Създаден е Съвет Кръговата икономика – Зелената алтернатива за България при БТПП

Създаден е Съвет Кръговата икономика – Зелената алтернатива за България при БТПП

В Българската търговско-промишлена палата е създаден СЪВЕТ Кръговата икономика - Зелената алтернатива за България, или акроним КИЗА-БГ. Учредители на СЪВЕТА са фирми, организации и научни институти , работещи в областта на кръговата икономика, както и физически лица, с богат опит и експертиза. Председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства учредителите на Съвета и изтъкна, че идеята е съвсем навременна, тъй като една от приоритетните области на бизнеса, в синхрон със Зелената сделка, е трансформиране на индустрията на основата на иновативни зелени технологии и постигане на устойчиво развитие.

Основната цел на Съвета е да работи за утвърждаване развитието на българската икономика, базиращо се на принципите на кръговата икономика, прилагането на нови и иновативни бизнес модели, трансфер на иновативни технологии и добри практики, водещи до намаляване обема на отпадъците и тяхното кръгово оползотворяване. Във фокуса на Съвета първоначално ще бъдат разглеждани основните най-замърсяващи околната среда индустрии, а именно: агроиндустрия, текстил и пластмаси, съобщава информационният сайт на БТПП www.infobusiness.bcci.bg.

В програмата на Съвета са включени дейности, свързани с : информиране, обучение, подпомагане и консултиране на МСП за прилагане на бизнес модели и практики на кръговата икономика, организиране на работилници за иновативни идеи, направлявани от водещи експерти, предоставяне на информация за иновативни технологии, намаляващи индустриалните отпадъци и щадящи околната среда, успешни истории на български и чуждестранни фирми в прилагането на зелени технологии и редица други дейности.

За председател на Бюрото на СЪВЕТА Кръговата икономика - Зелената алтернатива за България беше избрана Десислава Димитрова, управител и собственик на фирма БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО ЕООД, сертифициран експерт по Кръгова икономика от Michigan University, USA и Wageningen University, Netherlands, с над 15 години международен опит в областта на кръговата икономика и хранително-вкусовата промишленост в България и чужбина.

В най-скоро време СЪВЕТЪТ при БТПП ще има уебстраница с основна мисия, дейности и програма за информиране на всички заинтересовани страни и тяхното включване в работата на Съвета.

Още новини