Начало Новини Актуално Съвместният изследователски център на Европейската комисия отваря лаборатории от световна класа за изследователи

Съвместният изследователски център на Европейската комисия отваря лаборатории от световна класа за изследователи

Актуално

EKНаучните изследователи от цяла Европа ще разполагат с още повече възможности за използване на съвременните съоръжения на Съвместния изследователски център. След първия кръг на инициативата за свободен достъп, в който бяха получени близо 100 отговарящи на условията предложения от 92 изследователски институции, допълнителни лаборатории на вътрешната служба за научни дейности и знания на Комисията вече са достъпни за външни учени. Те ще могат да провеждат експерименти, свързани с енергийни решения с нулеви емисии и с ядрената безопасност.

С тази инициатива Съвместният изследователски център има за цел да даде тласък на научните изследвания и конкурентоспособността, както и да повиши сътрудничеството между европейските изследователи.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център, заяви:

„Съвместният изследователски център използва съоръжения на световно равнище, финансирани от ЕС, за да помага за разрешаването на най-належащите предизвикателства на нашето време, от изменението на климата до безопасността на храните и ядрената сигурност.  Изключително доволен съм, че сега правим дори повече в подкрепа на хората, стремящи се към решаване на обществените проблеми, като споделяме нашите лаборатории и съоръжения с блестящи учени от цяла Европа.“

Откакто Съвместният изследователски център (JRC) отвори своите съоръжения за първи път през 2017 г., научни изследователи от 21 университета от ЕС и 3 съседни държави провеждат опити в 12 от неговите лаборатории в Геел (Белгия), Испра (Италия) и Карлсруе (Германия). Инициативата понастоящем се разширява, за да обхване Петен (Нидерландия), където се намират изследователските лаборатории на Центъра в областта на енергетиката и транспорта. Изследователите от държавите от ЕС и държавите, асоциирани към програмата за научни изследвания „ Хоризонт 2020“, се приканват да кандидатстват преди 30 септември.

Лабораториите са отворени за провеждане на опити във връзка с нови горива и ядрената безопасност

Две съоръжения, предназначени за разработване на водородни горивни технологии, вече са отворени в Петен: съоръжението за изпитване с природен газ под високо налягане и съоръжението за изпитване електролизьор.

Водородът е едно от най-обещаващите алтернативни горива, тъй като той не води до емисии на въглероден диоксид. Въпреки това тази технология е в началния си етап на развитие и трябва да бъде разработена, преди да може да се използва вместо конвенционалните изкопаеми горива. В Петен изследователите ще провеждат експерименти с горивни клетки и газови резервоари при различни условия на околната среда.

Съвместният изследователски център също така отваря две модерни лаборатории в Карлсруе, предназначени за научни изследвания в областта на актинидните материали. Актинидните елементи са гръбнакът на ядрените технологии в енергетиката, изследването на космическото пространство и медицинското лечение. Учените ще могат да провеждат проучвателни изследвания, за да подпомогнат развитието на нови ядрени съоръжения или материали.

От септември Съвместният изследователски център ще направи достъпни и няколко от своите европейски съоръжения за измервания на ядрени реакции и данни за разпад в Геел. Тези измервания допринасят за безопасността на ядрените реактори и управлението на ядрените отпадъци, и също така подобряват радиологичната защита на гражданите и околната среда.

Контекст

Настоящото отваряне на достъпа до съоръжения настъпва след успешни първи две години на споделяне на научноизследователската инфраструктура на Центъра с 12 приключили и 30 текущи проекта. Резултатите от първите опити вече оказват въздействие. Например научни изследователи от Нидерландия проведоха експерименти с като използваха най- голямото съоръжение с прът на Хопкинсън в света в Европейската лаборатория за оценка на структурите в Испра. Тази машина им е била необходима за изпитване на устойчивостта на материали от неизпечена тухла на взривове и експлозии. Структури от неизпечени тухли съществуват в целия свят, включително на места, участващи във военни конфликти или предразположени към природни бедствия. Благодарение на резултатите от тези опити, войниците от мисиите по опазване на мира вече могат да получат повече информация за това в каква степен сградите, в които действат, могат да ги защитят.

Ядрени изследователи от Румъния проведоха експерименти в съоръжението GELINA на Центъра в Геел, което се използва за измерване на поведението на неутроните с много висока степен на точност. Тъй като неутроните са ключов елемент в ядрените реакции, точните данни са важни за успеха на авангардните ядрени технологии — от ефективни и целенасочени лечения на рак до безопасна енергия с минимални отпадъци.

Създаден е специален публичен портал с информация относно всички аспекти, свързани с инициативата за отворен достъп до научноизследователска инфраструктура на Центъра, включително публикуване на покани за представяне на предложения, информация относно условията и критериите за достъп, както и за процеса на подаване на документи. Центърът няма да печели от отварянето на своите съоръжения за външни ползватели.

За повече информация

Още новини