Начало Новини Актуално Съветът по туризъм подкрепи идеята Стара Загора - център на Вселената

Съветът по туризъм подкрепи идеята Стара Загора - център на Вселената

Актуално

Съветът за развитие на туризма при община Стара Загора подкрепи идеята за обявяване на Стара Загора като център на Вселената на свое заседание на 19 януари 2011 г. Идеята на тази интересна закачка, на която да се хванат туристите, е на двамата старозагорски бизнесмени Пламен Русев и Николай Далаков от 2003 г.

Още тогава те я правят достояние на общинската администрация, но развитие не настъпва, пише вестник Старозагорски новини. През 2008 г. отново припомнят за предложението си на кметския екип на д-р Евгений Желев, но и този път не получават никакъв отговор. Към края на миналата година двамата неуморими ентусиасти сезират градоначалника проф. Светлин Танчев, който веднага официално им отговаря:
"Предвид значимостта на заявения проект, както и на мястото за разполагането му (в недействащия шадраван на общинския площад б.а.) би било целесъобразно да бъде изработено обемно-пространствено проучване, което би визуализирало по подходящ начин заявената идея за изграждане на монумент "Център на Вселената". Така предложеният проект ще бъде разгледан във Ваше присъствие на заседание на Обществения съвет по устройствени и естетически проблеми на градската среда в срок, зависещ от представянето на проекта. След произнасяне на Обществения съвет относно целесъобразността и ефекта от поставянето му, проектът ще бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет на Община Стара Загора за окончателно произнасяне."
На заседанието на Съвета по туризъм Пламен Русев презентира два идейни проекта. И двата са разположени в сегашното т.н. водно огледало, като в средата му има поставено пластично тяло - едното изпълнено от стъкло, другото- от метал. Русев представи някои от практиките в това отношение по света - "Края на света" в Аржентина, "Средата на света" - в Еквадор, паметник на флейтиста в Китай, на вратовръзката, на иглата, на невидимия човек и др., и икономическите ползи от подобни реализирани идеи.
Благодарение само на билбордовете, поставени на двата входа на областния град от Русев и Далаков, на бирената реклама на "Загорка" и на фейсбук, Стара Загора придоби славата на център на Вселената. Съветът по туризъм с председател зам.-кмета Велизар Балабанов единодушно реши, че е готов с целия си ресурс да работи за реализиране на вече патентованата идея. Следва да се извървят стъпките за внасяне на проекта за обсъждане от Съвета по естетизация на околната среда и в малкия парламент.

Още новини