Начало Новини Актуално Съюзът на товарните превозвачи започва ефективен протест срещу високите цени на горивата

Съюзът на товарните превозвачи започва ефективен протест срещу високите цени на горивата

Актуално
Протести срещу цените на горивата

Българският съюз на товарните превозвачи пристъпва към ефективен протест срещу високите цени на горивата. Организацията подкрепя с действията си и обявения на 13 март граждански протест. Съюзът излезе с декларация, публикувана на сайта http://bstp-bg.org.

Заставаме само и единствено в защита на бизнес интересите на транспортния бранш и респективно защита на гражданите като крайни потребители. Ние, не обслужваме ничии политически интереси и се дистанцираме от всякакви действия инициирани от политически партии и формации.

План за протестни действия
13.03.2011 - Българският съюз на товарните превозвачи подкрепя:
Инициирания от гражданите протест на 13-ти март и ще се включи в зареждането на личните си автомобили с минимални зарядки.

От 14 до 20 март - Започваме ефективни протестни зареждания с целия наличен автопарк от товарни автомобили с минимални зарядки и ще изискваме данъчни фактури за това.
Зарежданията ще се извършват от 9 до 15 часа, като с всеки последващ ден ще се увеличава времето на протестните зарядки.Целта е да се обхванат максимално повече бензиностанции в големите градове.

21.03.11- Преустановяване на транспортните услуги на територията на Р.България .
Призоваваме колегите, които си прибират камионите да зареждат в съседни държави, където и без друго горивото е по-евтино.

Български съюз на товарните превозвачи открито се разграничава и не подкрепя никакви протестни действия, различни от гореупоменатите.Блокиране на пътища и осуетяване свободното движение на гражданите по републиканската пътна мрежа ще бъде третирано като провокация.

23.02.2011- Протестно писмо срещу високите цени на горивата

Дo
Министерски Съвет на Република България
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на финансите
Народно събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От позицията си на браншова организация, представляваща и защитаваща интересите на транспортни компании, заети в сферата на товарните превози във вътрешно и международно съобщение, БСТП изразява острото си недоволство от непрекъснато покачващите се цени на горивата, в частност на дизеловото гориво, като основна суровина за реализация на транспортните услуги и открито се противопоставя на липсата на финансов контрол и рестрикции от страна на Държавния апарат по отношение на ценовата политика, провеждана от производителите и доставчиците на петролни продукти.

Горивото е основен фактор при формирането на себестойността на транспортния продукт, следователно, константното покочване на цената на петролните продукти влияе пагубно на развитието на транспортния отрасъл и респективно на цялата икономика. (Това от своя страна ще повлияе негативно върху цените на стоките и услугите от първа необходимост, тъй като производителите и вносителите на стоки, с оправданието за „скъпия” транспорт ще увеличат цените на стоките от потребителската кошница, с което е налице трайна тенденция за обедняване на населението.

Резкият скок в цените на горивата е удар за транспортните компании, които са изправени пред угрозата да бъдат неконкурентноспособни на Европейския пазар и застрашени от масови фалити. Не е тайна, че това ще допринесе както за рязко нарастване на междуфирмената задлъжнялост, така и задлъжнялостта към финансовите институции. От друга страна, това ще увеличи броя на безработни транспортни работници пред бюрата по труда и емиграционния поток ще нарастне.

Може ли държавата да си позволи да поеме още 9000 безработни от транспорта?
Какво ще стане ако 2500 товарни автомобила престанат да се движат?

Настояваме незабавно:
- Държавата да приеме твърдо позицията на основен регулатор спрямо доставчиците на горива като въведе контрол и наложи рестриктивни мерки, както относно ценообразуването, така и относно качеството на предлаганите петролни продукти;
- Да се разсеят съмненията за изкуствено поддържане на високите цени на горивата;
- Да се въведе механизъм за възстановяване на акциза за доказанодействащи транспортни компании, както това се прави в Словения, Франция и др., тъй като горивото е основната суровина за извършване на транспортната услуга и Държавата е длъжна да стимулира транспортния отрасъл, посредством икономически механизми за частично подпомагане на българския транспортен бизнес. В противен случай, последният се явява неравнопоставен конкурент на европейските транспортни компании.

Транспортът, като част от националната икономическа система, заема съществено дял както при формирането на БВП, така и в осигуряване на трудовата заетост, осигурява над 70% от износа и вноса на стараната, реализира националия и външнотърговския стокообмен и пр.. и следва да бъде подпомаган.

Дистрибуторите на горива сега използват смутната ситуация, за да насочат общественото недоволство към Министерския съвет, който не иска да намали акцизната ставка. В средата на 2008 г. имаше подобно покачване на цените на горивата, достигнали 2,60 лв, тогава оправдани с повишението на цените на суровия петрол в световен мащаб.

Кризата продължава вече трета година и не бяха предприети никакви антикризисни мерки за спасяване на автомобилния транспорт.

Това, което се случва в момента е Геноцид над българския транспорт и трябва да се спре незабавно!

ЦЕНИ НА ДИЗЕЛОВОТО ГОРИВО КЪМ 19.02.2011
България 2,50 лв.
Полша 2,32 лв.
Австрия 2,50 лв.
Румъния 2,32 лв.
Словакия 2,50 лв.
Люксембург 2,21 лв.
Испания 2,42 лв.
Украйна 1,61 лв.
Словения 2,40 лв.
Латвия 2,34 лв.

Нашите искания са подкрепени от над 350 компании, с над 2300 бр. автомобили и над 9500 служители, заети в транспортния сектор, както и обикновени граждани и обществени структури и формации.
Декларираме нашата готовност да предприемем решителни протестни действия, ако не бъдат предприети незабавно мерки от държавата!

Още новини