Начало Новини Актуално Със заповед на кмета на Стара Загора се затварят всички търговски и обществени обекти, освен магазини за храни, аптеки и

Със заповед на кмета на Стара Загора се затварят всички търговски и обществени обекти, освен магазини за храни, аптеки и дрогерии

Актуално

Стара ЗагораЗАПОВЕД № 10-00-725 - Стара Загора, 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020г. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID -19, и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г.:

НАРЕЖДАМ:

 • забранявам събирания и провеждане на мероприятия в пенсионерски и читалищни клубове;
 • забранявам ползването на банята на Старозагорски минерални бани;
 • спирам за срок от един месец посещенията на всички културни институции – музеи, библиотеки, куклен театър, драматичен театър и опера;
 • ежедневно да започне дезинфекция на всички детски площадки, паркова мебел и спортни съоръжения;
 • на територията на общински пазари да се създаде организация за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори;
 • да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки , барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии;
 • да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата, университетите и другите обучителни институции и организации. При възможност да се въвежда дистанционна форма на обучение;
 • да се преустановят посещенията на децата в детски ясли и детски градини до 29.03.2020 г.;
 • да се преустановят всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
 • да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други/;
 • всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
 • да се преустановят всички детски и женски консултации, профилактични прегледи и имунизации, планови операции, както и свижданията във всички лечебни заведения на територията на Общината.
 • при извършване на радостни обреди (сватби и кръщенета) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани;
 • погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията чл. 22 от наредба №2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Стара Загора.

Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, Заместник кметове, Секретар на Община Стара Загора за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ – Стара Загора, директор на ОД на МВР и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник кметове и на секретаря на Община Стара Загора.

Живко Тодоров, кмет на община Стара ЗагораМобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Още новини