Начало Новини Актуално Със средства на ЕС кв. Железник в Стара Загора ще придобие модерен облик

Със средства на ЕС кв. Железник в Стара Загора ще придобие модерен облик

Актуално

Кметът на Стара Загора проф. Светлин Танчев представи проекта Подобряване физическата и жизнена среда на кв. Железник, град Стара Загора, който е най-големият като размер на финансирането на общината. Общият размер на проекта е 8 639 378.28 лева (6 634 032.24 лева строително-ремонтни работи), а съфинансирането от кандидата е в размер на 434 433.66 лева (5.03%).

Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по ОП Регионално развитие: BG161PO001/1.4-05/2009: Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда. Реализацията ще е за общо 24 месеца. Проектът цели подобряване условията на живот на над 11500 души, жители на кв. Железник. Включени са реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на кв. Железник - на 5,095 км улици в кв. Железник – запад и на 2,3 км улици в Железник - изток, съобщипа от пресцентъра на общината. Ще има още изграждане на 4 паркинга до спирки на обществения транспорт и осигуряване на 119 паркоместа, изграждане на нова улична осветителна уредба с дължина 1103 метра и монтирани 41 броя осветителни тела, изграждане на велоалея с обща дължина 2376 м., облагородяване на междублокови пространства , изграждане на детски площадки с ударопоглъщаща настилка за деца до 3 год.възраст и от 3 до 12 год.възраст (достъпни за деца с увреждания), изграждане на питейни фонтани, изграждане на кътове за отдих, изграждане на рампи за детски и инвалидни колички, изграждане на високо ефективно парково и алейно осветление с използуване на възобновяем енергиен източник. Предвидено е залесяване с дървесна растителност с характерни декоративни качества – различна окраска на листата и цъфтеж. Оформени са кътове с множество цъфтящи и иглолистни храсти и цветни фигури, изградени от едногодишни цветя. За осигуряване на напояване за предвидената растителност в целия квартал Железник е проектирана поливна система. Презентация на проекта направи Мирослава Шопова – главен специалист в Дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция.
За втория проект – ремонта на Дом на инвалида в Стара Загора информираха заместник-кметът проф.Димитър Динев и инж.Милена Димитрова – началник отдел Инвестиции и управление на проекти в Община Стара Загора. Сроковете за изпълнение на ремонта са изключително кратки и това изисква добра организация. Вярвам че ще я постигнем – каза проф.Танчев.Договорът с изпълнителя на ремонтите трябва да бъде сключен на 13 септември, а ремонтните дейности да завършат на 5 декември. Обектът се финансира по Проект Красива България за 528 785 лв. Община Стара Загора участва с финансов принос от 128 812 лева.
Сумата за ремонт включва подмяна на дограмата по фасадата на сградата, входните врати на стаите на домуващите и вратите на санитарните помещения, довършване на оповестителната инсталация, боядисване на част от коридорите.

Още новини