Начало Новини Актуално Със 78,5 щатни бройки се намалява администрацията на Община Стара Загора

Със 78,5 щатни бройки се намалява администрацията на Община Стара Загора

Актуално

Максималното оптимизиране на структурата на общинска администрация, преобразуване на отдели и дирекции с по-малко началници и повече хора, които ефективно да изпълняват своите дейности, е целта на направеното предложение за разглеждане от Общинския съвет на Община Стара Загора - каза на брифинг кметът Живко Тодоров.

- Със 78.5 щатни бройки се намалява числеността на администрацията, в това число и звената към нея. Ръководството е с един кмет по-малко; дирекциите от 9 стават 8; отделите - от 26 на 23; секторите - от 9 на 4. От 33-те кметски наместничества се закриват 6 щатни бройки, които са били сътрудници към съответните кметства. Има намаляване на бройки по звена и обединяване на някои от тях. Например Екоконтрол се обединява с Инспекторат. Те ще работят на терен и ще контролират наредбите на Общинския съвет, заповедите на кмета, реда и чистотата.

Контролните функции в Общината са обединени на едно място и са на директно подчинение на кмета с цел осъществяване на по-ефективен контрол по спазване на общинските наредби. Това ще подобри услугите, които Общината предлага на гражданите.
Новосъздаден е отдел Информационни технологии при Дирекция Административно обслужване към секретаря на общината. Известни са проблемите с електронните услуги, които предлага Община Стара Загора. Желанието е да се подобри деловодната система, по електронен път да се следи за движението на преписката и пр.
В новата структура няма дирекция Правни дейности, а два отдела Правно нормативно обслужване и Обществени поръчки на подчинение на секретаря. Към дирекция Стопанска политика са обособени двата отдела Транспорт, лицензи, контрол и защита на потребителите и Екология и земеделие.
Важен акцент в новата структура е създаването на отдел Обществени поръчки. Това се налага от потребността да има персонална и конкретна отговорност за това как се провеждат процедурите - обясни кметът - Предстои промяна на ЗОП, който ще влезе в сила от края на февруари. С него ще настъпят доста промени по начина, по който трябва да работи администрацията по отношение на обществените поръчки. Този отдел ще носи отговорността за това как се провеждат процедурите. Искаме абсолютно прозрачни условия, така че фирмите да могат да се конкурират. Общината трябва да бъде абсолютно коректна и да няма съмнения върху процедурите.
В Дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция бройките се увеличават от 9 на 12. Там се подсилва работата по проектите по европейските програми. Работещите служители по протокола ще бъдат насочени към разработването и изпълнението на проекти.
От щата на звено Озеленяване се съкращават 10 човека, а от Чистота - 30. Но в същото време по програма на Министерството на труда и социалната политика се назначават 40 души в озеленяването и 90 - в чистотата. По този начин издръжката няма да бъде от общинския бюджет.
С делегирания бюджет, който има, Община Стара Загора може да си позволи да издържа около 300 служители. Над тях бройките се финансират от собствени приходи. Субсидията от държавата през последните две години е намаляла драстично с 1 091 629 лв., което означава, че администрацията трябва да се нагласи по намалената субсидия.
По време на брифинга стана ясно, че има парадоксално заемани позиции - на един колектив от трима души - има директор и счетоводител; въпреки че училищата са на делегирани бюджети, има N брой счетоводители, които са на щат в извънучилищните звена; от 15-те шофьори 7 са назначени да возят ръководството на Общината и пр.
При промените не сме се водили от конкретни хора и имена, нито да правим промяна, за да сменим човек. По-скоро във всеки ресор очаквахме предложения как да се оптимизира самата работа и как по-ефективно да функционират и отделите, и дирекциите. В Общината ще има промени, които ще бъдат обсъждани след влизане в сила на новата структура - уточни г-н Тодоров. - Правим икономии от щат, за да се вложат средствата в инфраструктури и услуги за гражданите и други дейности - чистота, ремонт на улици, детски площадки и пр., а не да се издържа общинската администрация.
Тъй като Ансамбъл Загоре и Духовият оркестър са изцяло на общинска издръжка, предложението е те вече да се наричат общински.
Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини