Начало Новини Актуално Санкцията за пожара в Агробиохим се забавя

Санкцията за пожара в Агробиохим се забавя

Актуално

пожарДва месеца след големия пожар на плащадка на бившия азотно-торов завод Агробиохим, който можеше да нанесе сериозни екологични проблеми на Стара Загора и околните села, все още няма наказани. От РИОСВ информираха, че собственичката на Смарт кемикълс ЕАД Диана Кишкилова, на чиято площадка се намира безстопанствената близо 50 тона сяра, не се е явила в указания от закона тридневен срок да получи акта за нарушение, въз основа на който ще бъде издадено наказателното постановление.

След като това не се случило, документът бил изпратен на адресната регистрация на фирмата в София, но от обратната разписка станало ясно, че не е получен. От екоинспекцията са го изпратили повторно и ако резултатът е същият, щели да го обявят служебно.  
Това на практика представлява тромавата ни родна законова процедура - 45 дни след изготвянето на въпросния акт няма кой да го получи! Впрочем г-жа Кишкилова явно не се крие, тъй като по време на контролната проверка на РИОСВ на 11-12 август тя е присъствала лично на площадката на фирмата в "Агробиохим". От екоинспекцията потвърдиха, че е подписала констативния протокол и е запозната с това, което трябва да се направи. Предписано е разпръснатата сяра да се събере в подходящи съдове и да се осигури безопасното й съхранение, да се почисти теренът и дружеството да възложи на акредитирана лаборатория химичен анализ на изгорялата сяра. Данните, получени от изпитванията, щели да дадат възможност за класифициране на отпадъка, с цел екологосъобразното му третиране.
Вчера стана ясно, че за събирането на сярата в "подходящи съдове" срокът е краят на септември, а за анализ на изгорялото химично вещество - краят на октомври. От РИОСВ заявиха, че предстои да извършат нова проверка за изпълнение на предписанията. От екоинспекцията обаче не можаха да ни отговорят дали в момента сярата е на площадката и дали се охранява. Припомняме, че само благодарение на бързата и компетентна намеса на областния управител, кмета, Пожарната и "Гражданска защита", на 16 юли беше предотвратено сериозно екологично замърсяване на атмосферния въздух. Преди това пък сярата горя още веднъж, но огнището бързо беше овладяно. Не се знае обаче какво ще стане, ако пламне за трети път! Преди две години "Старозагорски новини" алармира за опасността, но от МОСВ не последва адекватна реакция до нощта на стихията.
След пожара срещу "Смарт кемикълс" беше образувано административно наказателно производство за установено замърсяване и нарушение на Закона за опазване на околната среда. Тогава директорката на РИОСВ - Стара Загора, инж. Пенка Начева заяви категорично, че ще настоява за максималното наказание от 20 000 лева. Само дето сега няма кой да получи акта. Да не говорим, че следващата стъпка е издаването на наказателно постановление, което пък може да се обжалва, и т.н. - месеци, а може би години.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини