Начало Новини Актуално Самоосигуряващите се лица подават декларации до 2 май

Самоосигуряващите се лица подават декларации до 2 май

Актуално
Декларации

Националната агенция за приходите (НАП) напомня на всички самоосигуряващите се лица, че имат задължение да подават еднократно през годината декларация образец № 6 с Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ до 2 май за задълженията за социално и здравно осигуряване за 2011 г. Това е и срокът, в който те са задължени да представят и справки №1 и №2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски.

Справката е част от годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, съобщиха от пресцентъра на НАП.

От тази година е въведен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход получен през 2011 г., а именно:

  • за доходи до 5400 лв. – 420 лв.;
  • от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;
  • от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
  • над 7500 лв. – 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 г. и 2011 г. е 420 лв.

Минималният размер на месечния осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители си остава 240 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход остава както и през миналата година - 2000 лв.

Във всички останали случаи самоосигуряващите се дължат ежемесечно осигурителни вноски до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (осигуровките за м.април се внасят до 10 май). Лицата, които не са осигурени на друго основание (например трайно безработни, които не получават обезщетения от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, студенти над 26 г. и др.) заплащат за своя сметка към бюджета здравноосигурителна вноска от 16,80 лв. Тя също се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Лицата губят здравно-осигурителните си права, ако не я заплатят в рамките на три последователни месеца.

При започване или възобновяване на трудовата дейност, в седем дневен срок, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година същите не могат да променят вече избраният и деклариран вид осигуряване.

Още новини