Начало Новини Актуално Само регистрирани по ДДС търговци могат да продават тютюневи изделия

Само регистрирани по ДДС търговци могат да продават тютюневи изделия

Актуално

Само регистрирани по ДДС търговци могат да продават тютюневи изделия според последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Освен да имат валидна ДДС регистрация, продавачите на цигари трябва да се снабдят  и с разрешение за търговия с тютюневи изделия от митницата по местонахождение на съответния търговски обект.

Икономическите оператори, които към момента притежават разрешение за търговия с тютюневи изделия, трябва да подадат заявление за издаване на ново разрешение в срок до 30 април 2009 година. Заявленията ще се подават в митницата по местонахождение  на търговския обект, а до получаване на отговор от митническите власти търговците ще имат право да продължат дейността си. До изтичане на гратисния период за пререгистрация – 30 април 2009 година, търговците на тютюневи изделия, които нямат регистрация по ДДС, няма да бъдат санкционирани. Ще бъдат санкционирани обаче търговците, които продават тютюневи изделия без валидно разрешително.

Условията и редът за издаване на разрешението за продажба на тютюневи изделия ще бъдат определени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, който ще бъде обнародван в началото на следващата година. Валидната ДДС регистрация е задължително условие за получаването на разрешение за търговия с тютюневи изделия, затова търговците следва да се регистрират в НАП преди да подадат документи в Агенция „Митници”. Според ЗАДС санкцията е от 15 000 до 150 000 лева.

Регистрацията по ДДС е процедура, която се извършва в териториалните дирекции на НАП по адреса на управление на фирмата. Тя може да бъде задължителна и доброволна. При задължителната регистрация всяко лице, което има облагаем оборот над 50 000 лв. за последната година е длъжно да се регистрира по ДДС в двуседмичен срок. Доброволно могат да се регистрират по ДДС търговци, чийто оборот е по-малък от 50 000 лв. годишно, като подадат в НАП заявление за регистрация. Адресите на структурите на НАП и подробна процедура за регистрацията по ДДС има в сайта на приходната агенция www.nap.bg. Кол центърът на НАП дава съвети на търговците на цигари на цената на градски разговор от цялата страна на телефон 0700 18 700.

Още новини