Начало Новини Актуално Само 8 университета в България проследяват кариерната реализация на студентите си

Само 8 университета в България проследяват кариерната реализация на студентите си

Актуално

Осем са висшите училища  в България, които предоставят информация за кариерната реализация на завършилите студенти. Това са  15.7% от всички 51 акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) университети. Резултатите са от проучване на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Проучването е в отговор на зачестилите коментари и обществени нагласи по повод нивото на висшето образование в България. Кариерната успеваемост е най-добрият критерий за качеството на образованието във ВУЗ.
„Единственият рейтинг е реализацията на студентите. Тя се хваща много простичко, ако университетът направи запитване до НОИ колко процента от завършилите го студенти през последните 3 г. имат трудови договори, на каква заплата ги осигуряват, къде работят”, коментира Григорий Вазов, президент и председател на настоятелството на ВУЗФ.
Според данни на НОИ, поръчани от Центъра за кариено развитие към ВУЗФ, 97% от дипломираните студенти на висшето училище се реализират успешно в сферата на застраховането и финансите, 23-а от тях са членове на Борда на директорите в различни компании, а 11% се реализират на ниво над среден мениджмънт. Центърът подпомага професионалната реализация и професионалното развитие на студентите, като работи в
партньорство с бизнеса (под формата на различни външни институции), както и със завършилите студенти на висшето училище.
Проучването е проведено между всички 51 университета в България, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация. Запитани писмено от кандидат- студенти дали следят кариерната реализация на завършилите ВУЗ-а студенти, от 14 универистета отговярат, че я следят, а 8 имат готовност да предоставят статистика.
При запитването информация предоставят УНСС, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Висше строително училище „Любен Каравелов” - София, Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София, Театрален колеж „Любен Гройс” – София, Колеж по туризъм – Благоевград и ВУЗФ. От сайтовете на кариерните центрове на още 6 от ВУЗ-овете става ясно, че следят  реализацията на студентите си, между които Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Лесотехнически университет и Национална спортна академия.  

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на застраховането и финансите. То е открито с решение на 39-то Народно събрание от 25.07.2002 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.) за обучение на студенти в бакалавърска степен по икономически специалности и отваря врати за първите си студенти в началото на учебната 2002/2003 година.
ВУЗФ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация и осъществява обучение в магистърска степен. Висшето училище има внедрена система за управление на качеството на обучението и научноизследователската дейност, която е сертифицирана от „Moody International” съгласно изискванията на международния стандарт за качество ISO 9001:2000. От 2007 г. висшето училище  има разширена Университетска харта „Еразъм”, която дава възможност на студентите да се обучават или да провеждат практика във висши училища и институции в страни-членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейското икономическо пространство.

Още новини