Начало Новини Актуално Само 3-ма са регистрираните колекционери в Регионалния исторически музей в Стара Загора

Само 3-ма са регистрираните колекционери в Регионалния исторически музей в Стара Загора

Актуално

"До 10 април 2010 година, крайният срок за регистриране на частните движими паметници на културата, само трима колекционери са подали декларации в Музея - уточни вр.и.д. директор на Регионалния исторически музей ст.н.с. Евгения Иванова. - Тъй като документите се подават и в нумизматичните дружества, може да се предположи, че и там има направени регистрации.

Във всеки случай убедени сме, че колекционерите с нумизматически и археологически колекции са многократно повече."
При регистрацията въз основа на оценка, извършена от експертно-оценителната комисия на Музея, се определя стойността на всеки деклариран движим паметник на културата и на паметниците - национално богатство.
Собствениците на движими паметници на културата, регистрирани в музеите, могат да кандидатстват за помощ в дейността си по реда, определен за държавните и общинските музеи.
По принцип на регистрация подлежат и всякакъв друг вид колекции с художествена, историческа, етнографска и др. стойност, но при тях не е поставен срок.
Тъй като по закон анонимността е гарантирана, не могат да се посочат имената на акуратните притежатели на ценности.
Предстои създаване на национален регистър на специалисти, които имат право да регистрират и идентифицират колекциите.
Според чл.3 от закона паметник на културата е всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава обществена значимост.
Координацията, контролът и методическото ръководство по опазването и разпространението на движимите паметници на културата се осъществяват от Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства.

Още новини