Начало Новини Актуално Самарянска къща - 16 години грижа, подкрепа, помощ, надежда за жени и деца, пострадали от насилие...

Самарянска къща - 16 години грижа, подкрепа, помощ, надежда за жени и деца, пострадали от насилие...

Актуално

Кризисен център Самарянска къщаНа 14 януари, 2020 г., Кризисен център Самарянска къща, управляван от Сдружение "Самаряни", отбелязва своя 16-ти рожден ден! 16 години екипът на Кризисен център Самарянска къща, с подкрепата на Община Стара Загора, дарители, доброволци, партньори, симпатизанти, старозагорци, сме заставали редом до хората, пострадали от насилие, всеки ден с РАЗБИРАНЕ, УВАЖЕНИЕ, ГРИЖА, СЪЧУВСТВИЕ и ДОБРОТА, за да оказваме ПОДКРЕПА и ПОМОЩ, да споделяме НАДЕЖДА и ВЯРА, да вдъхваме ДОВЕРИЕ и СИЛА, чрез ВОДИТЕЛСТВО към ПРОМЯНА и ВДЪХНОВЕНИЕ за един нов ЖИВОТ, изпълнен с ЛЮБОВ... 

Кризисен център Самарянска къща е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. 

В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.

Всички предоставяни в КЦ услуги са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги.

При предоставяне на услугата КЦ се спазва утвърдената методика от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). С всички тези дейности, организирани при предоставяне на услугите, се цели да се повишат социалните умения на пострадалите, да се развие личностния им потенциал и вътрешните им емоционални ресурси, за да успеят те да преодолеят травмата, да се възстановят и да продължат пълноценно живота си след преживяното травматично събитие.

Към Кризисен център Самарянска къща функционират следните звена: "Кризисно настаняване", "Приемна за подкрепа", "Консултативни линии" и "Терапевтични и корекционни програми".

Сдружение "Самаряни" се стреми винаги в своята дейност към иновативни подходи, които да отговарят на изискванията на времето и потребностите на хората, за да бъде увеличен ефектът при оказване на подкрепа и помощ. Затова и в новия тригодишен период на предоставяне на социалната услуга "Кризисен център Самарянска къща, екипът е заложил на повече възможности за ежедневна подкрепа и застъпничество за хора, преживели насилие с разширяване на звено "Консултативни линии". Наред с добре познатата денонощна консултативна телефонна линия 042/641111, се предлагат и онлайн консултации в интернет пространството, както се и работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие.

Активно се работи и за създаване на Ресурсен мобилен информационен център "НЕнасилие" - с "лаборатория" и "пътуваща библиотека" (РМИЦ), като нов информационен ресурс, който да бъде целогодишно постоянно на разположение на потребители, служители, доброволци и др. заинтересовани страни. Дейността на РМИЦ включва създаване на едноименна физическа и онлайн "Библиотека НЕнасилие", съдържаща ресурси, книги, изследвания, наръчници и други информационни материали (специализирана и художествена литература) за превенция и/или справяне с насилие, които да бъдат в помощ на пострадали от насилие или техни близки, студенти по психология и социална работа, доброволци и други заинтересовани. Библиотеката ще бъде на разположение всеки работен ден в централния офис на Сдружение "Самаряни". Тя ще се превърне в целогодишен своеобразен ресурсен център за борба с насилието, като се предвижда да бъдат разработени и концепции за нейната мобилност и гостуване като "Пътуваща библиотека" на различни подходящи за целта места. Същевременно е планирано провеждането и на изнесена "Лаборатория за НЕнасилие" на различни терени, като по този начин ще се поднови и продължи тази добра практика от предходния позитивен опит на екипа за работа с ученици в училищата по темата за насилието.

От януари, 2004 г., до декември, 2019 г., включително, сумарният брой на клиентите, ползвали различните услуги по периоди, е следният: настанени в Кризисния център - общо 729 клиенти, като 420 от тях са деца - 361 заради домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове; към Приемната - общо 1458 клиенти; обаждания на Консултативната телефонна линия (042/ 64 11 11) - общо над 2300 пъти.

През последните години, в резултат на получената широка обществена подкрепа и финансови дарения относно обявените от Сдружение "Самаряни" две основни каузи: "Детството не бива да боли!" (през 2016 г.) и "Любовта не бива да боли!" (през 2017 г.), бяха осъществени много и различни дейности в подкрепа на деца и жени, преживели или станали свидетели на насилие, като по този начин са посрещнати множество специфични техни нужди. Благодарение на доброволчество, дарителство и партньорство, допълнителна подкрепа са получили много деца и жени, срещнали непредвидени житейски предизвикателства - материална подкрепа за обзавеждане и ремонт на новите им жилища, извън средата на насилие; учебни помагала за образованието на децата, както и обучителна подкрепа за тях; покриване на здравни осигуровки за лечението на няколко жени, включително с онкологични заболявания; и много, много други.

Едно от предизвикателствата, с които екипът на "Самаряни" се е заел, е търсене на по-широка подкрепа за каузата "Дари за "Защита на жени, пострадали от насилие!". Целта е да се набере финансов ресурс и в дългосрочен план да се осигурява и оказва необходимата, навременна, юридическа подкрепа на жени, жертва на насилие, чрез разкрития през 2016 г. едноименен, дарителски, финансов фонд "ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие". За последните 10 години, над 100 жени са получили финансова подкрепа от Сдружение "Самаряни" относно завеждането на дела по Закона за домашното насилие. Тези жени често няма към кого да се обърнат, след като са срещнали насилието по пътя на живота си и са го търпели дълги години от безсилие и усещане за безпомощност. Всяко едно получено дарение осигурява възможност за оказване на юридическа подкрепа на жени и деца, които търсейки помощ, получават подкрепа в Консултативно-информационен център "Самаряни" или в Приемната към Кризисен център Самарянска къща. Това им помага да направят избора животът им да стане по-безопасен, осигурява възможност за защита на децата им от насилие, което не трябва да бъде част от тяхното детство.

Своя рожден ден Кризисен център Самарянска къща ще отбележи с дарителска вечер на 22 ануари, в ресторант "Сан Суси", където в обкръжение от приятели, партньори, симпатизанти, специалисти, и хора, успели да продължат живота си, без насилие, ще сбъднат още една мечта за поредната жена или дете, чрез дарителство в подкрепа на каузите "Детството не бива да боли!" и "Любовта не бива да боли!"

 

Още новини