Начало Новини Актуално Сагата с павилионите на Булгартабак - в ново измерение

Сагата с павилионите на Булгартабак - в ново измерение

Актуално

Сюжет за криминален роман предлага т. 5 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Стара Загора, което ще се проведе на 31 май т.г. - Сключване на анекс към Договор No 2277/12.07.2007 г., между Булгартабак-трейдинг АД и Община Стара Загора.

От подробно изложения текст става ясно, че преди 5 години (през 2007 г.), при кметуването на д-р Евгений Желев, е подписан договор между Общината и Булгартабак за изграждане и поставяне на 50 спирки и 50 временни търговски обекта до 5 кв.м, като срещу това Булгартабак се задължава да прехвърли собствеността си върху ведомствената ЦДГ No 31 Слънце на Общината. Тогава всички разпространителски фирми от Стара Загора нададоха вой, че им се отнемат най-доходоносните места за разпространение на вестници и списания, но впоследствие се примириха в името на общото благо - придобиване на собственост върху детска градина от Община Стара Загора. Тази илюзия обаче рухва през 2012 г., когато новата кметска управа на Живко Тодоров получава искане от Булгартабак-трейдинг АД за удължаване срока на договора, пише вестник Старозагорски новини.

Когато двете страни сядат на масата за преговорите, става ясно, че договорът в максимална степен ощетява Общината, която по смисъла на клаузите не е собственик на имота, тъй като към настоящия момент Общината не е изпълнила в пълен обем задълженията си по договора, което осуетява придобиването на собствеността на детската градина.
Т.е. 5 години след подписване на договора се оказва измамно убеждението, че ЦДГ No 31 Слънце е общинска собственост.
На наше журналистическо питане вчера директорката на детската градина Емилия Хаджипетрова съобщи, че държи в ръцете си Акт за собственост No 07447/16.10.2008, според който сградата е вписана в Регистъра като публична общинска собственост.

Вероятно въз основа на такъв или подобен документ, преди две години с общински капиталови разходи Общината направи основен ремонт на полурухналата база на детската градина на стойност около 200 000 лева.
Според Анекса към договора, който сега се предлага да бъде подписан, правото на собственост върху детската градина преминава от Булгартабак-трейдинг АД на Община Стара Загора безусловно. В срок до един месец от подписване на Анекса, Булгартабак се задължава да изплати на Общината 200 000 лв. като компенсация на извършения ремонт на имота, когато е бил негова собственост.
За така придобитото право на собственост Общината предоставя на Булгартабак - трейдинг АД разрешение за поставяне на обектите и площите, предмет на договора, за срок от 10 години, считано от датата на подписване на анекса.

По мнение на специалисти, подписаният първоначален договор преди пет години или е пример на юридическо безхаберие, или в него са заложени вратички.

Още новини