Начало Новини Актуално Съдът прекрати делото за референдум в Ракитница

Съдът прекрати делото за референдум в Ракитница

Актуално

В петък стана известно, че на 15 юни Административен съд - Стара Загора, е прекратил производството по жалбата на Инициативния комитет от Ракитница срещу бездействието на председателя на Общинския съвет Тенчо Руканов. Недоволните жители и собственици на имоти в селото потърсиха помощта на магистратите след мълчаливия отказ за провеждане на местен референдум, целящ да спре изграждането на регионалното депо за отпадъци в землището на Ракитница.

 

Основният им мотив за това е, че не е спазено хигиенното отстояние от сметището до населеното място, пише вестник Старозагорски новини.
Мотивите на съда са, че председателят на Общинския съвет не е административен орган, какъвто е например кметът, и не може да му се търси отговорност за това, че след внесеното на 20 ноември искане за референдум не е създал публичен регистър за вписване на предложението и не е уведомил официално общинските съветници. Освен това бездействието на Руканов е трябвало да се обжалва в 14-дневен срок, който не е спазен.
Адвокат Елена Нонева, наета от Инициативния комитет, е категорична, че решението е незаконосъобразно. Според нея председателят на Общинския съвет е орган на власт, тъй като съгласно чл.25, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, той представлява съвета пред външни лица и организации, независимо че не е юридическо лице. В това си качество той не е изпълнил задълженията си за създаване на публичен регистър, не е запознал общинските съветници с предложението, не е предоставил становище за проект и решение, не е потърсил позицията на кмета, допуснал е Комисията по законност и обществен ред да заседава шест месеца от датата на постъпване на предложението и т.н. В тази връзка Инициативният комитет депозира жалба до ВАС, в която се настоява решението на Административен съд - Стара Загора, да бъде отменено поради неправилно прилагане на материалния закон.
В жалбата се подчертава и фактът, че за бездействието на председателя на Общинския съвет на 15 януари е сезиран Европейският съд за правата на човека в Страсбург. От там вече има постъпило становище, че жалбата ще бъде разгледана.
Междувременно докладът за Оценка на околната среда за новото регионално депо за битови отпадъци е готов и на 28 юли предстои общественото му обсъждане в Ракитница. От Инициативния комитет се подготвят за дебатите и на този етап вече имат няколко сериозни забележки. На първо място е санитарно-хигиенното отстояние до селото. Според Наредба No 7 за периодично открито компостиране отстоянието трябва да бъде минимум 3000 метра, а за ежедневно - 1000 метра. В Наредбата обаче никъде не фигурирало разстоянието за закрито компостиране, което е предвидено в доклада по ОВОС. Там било записано отстояние за инсталация за закрито компостиране с термични биокамери, които не са предвидени за бъдещото сметище. Освен това наблизо била р. Сазлийка, която е защитена зона, а през годината 70% от преобладаващите ветрове духали към селото. И още, че емисиите от сметището не се преустановяват след спиране на депонирането на отпадъците, а продължават 100 години след това. Техният максимум се отчитал 40 години след началото на депонирането.

Още новини