Начало Новини Актуално С европейски средства Министерството на туризма подпомага работата на организациите за управление на туристическите райо

С европейски средства Министерството на туризма подпомага работата на организациите за управление на туристическите райони

Актуално

С европейски средства Министерството на туризма подпомага организирането на работата и развитието на организациите за управление на туристическите райони. По проекта "Повишаване на капацитета на малките и средните предприятия в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР)" са оборудвани девет офиса на всяка ОУТР. Това каза за БТА Ирина Чавдарова, държавен експерт в дирекция "Програмиране и управление на проекти" в Министерството на туризма.

Изготвени са девет маркетингови стратегии за изпълнение от всяка от Организациите за управление на туристическите райони. Става дума за базови документи, които дават възможност на ОУТР да ги надградят или променят според конкретните си нужди. По проекта са изработени девет лога и слогана на всяко едно ОУТР. Няколко пъти са били наемани и външни експерти, които да подпомогнат стартирането на ОУТР.

Като се има предвид, че проектът се изпълняваше в ковид периода и в условията на войната в Украйна, всичките му индикатори са изпълнени, каза експертът и допълни, че конкретните резултати ще могат да се обобщят, когато започне финалното отчитане по проекта – около 15 – 20 януари следващата година. 

Проектът, по който Министерството е бенефициент, e на стойност малко над 6 млн. лева, каза Ирина Чавдарова. Той е финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Крайният срок на изпълнението на проекта е 23 декември тази година.

На форума, който е организиран за представянето на резултатите по този проект, се обсъждат възможностите за финансиране на ОУТР през новия програмен период по различните оперативни програми.

Източник: БТА

Създаването на Организациите за управление на туристическите райони  е нормативно определено в Глава 3 от Закона за туризма. Към момента са създадени и функционират всички 9 предвидени в Закона организации, които обхващат територията на цялата страна. В България са обособени девет туристически района и организации. Учредени са Варненски и Бургаски туристически райони, Рило-Пирински, Родопски, Старопланински, Тракийски, Дунавски, Долината на розите и Софийски туристически район.

Още новини