Начало Новини Актуално С 44 милиона лева печалба посрещат празника си миньори

С 44 милиона лева печалба посрещат празника си миньори

Актуално
миньори

С 44 млн. лева печалба ще посрещне професионалния си празник Деня на миньора - 18 август, Мини Марица-изток ЕАД. Разчетената в бизнес програмата печалба за първото полугодие е 18 млн. лв., а отчетената за същия период на 2010 г. - 7 млн. лева.

Краткосрочните задължения са намалели с повече от 55 млн. лева. През първото полугодие дружеството е внесло в държавния бюджет над 30 млн. лв. данъци. Концесионната вноска, която вече сме платили, е в размер на 7.5 млн. лева, като 30% от тези средства ще отидат в бюджетите на общините Раднево, Нова Загора и Гълъбово, уточниха от пресцентъра. Във връзка с изпълнение на разписаните в договора за концесия ангажименти на дружеството през тази година ще бъдат заделени общо 15 милиона лева за фонд Напускане - средства, които ще бъдат използвани за възстановяване на терените след изчерпване на находището, като вече сме внесли в специалните за това сметки 8 млн. лв. През полугодието също така отчитаме нарастване на производителността на труда на едно лице от персонала, пише вестник Национална бизнес поща.

Мини Марица-изток ЕАД е най-голямото предприятие за открит въгледобив в страната ни, експлоатира Източномаришкото лигнитно находище и е с особена значимост за националния енергиен баланс. Компанията експлоатира най-крупното находище на лигнитни въглища в страната, като концесионната площ обхваща 240 кв. км и е разположена на територията на четири общини.

От началото на годината в дружеството са добити над 18 млн. тона въглища, което е с 4 млн. тона повече от отчетеното за същия период на 2010 г. Добитите и реализирани въглища са най-доброто постижение през последните 18 години. Предишният рекорден до-, бив е бил през 1996 г., когато миньорите са добили 14 830 млн. т въглища от находището. При подготовката за изземване на въглищните залежи, от началото на годината е разкрита земна маса в обем от близо 59 млн. куб. метра, като, изчислено в проценти, резултатите показват повишение от 39% спрямо предходната година. И трите рудника успяват да преизпълнят заложените в бизнес плана за тази година добивни и разкривни работи. Очакваме преизпълнение на заложените в бизнес програмата добиви от 27 250 000 тона въглища и достигане до 28 - 29 млн. тона, заявиха от дружеството.

Още новини