Начало Новини Актуално С 15 лв. увеличават таксите за детските градини в Стара Загора

С 15 лв. увеличават таксите за детските градини в Стара Загора

Актуално

На заседанието на Общинския съвет на Община Стара Загора, което ще се проведе на 16 февруари т.г., администрацията ще предложи промяна в заплащането на таксите за детските градини. От 2006 година до сега родителите заплащаха по 40 лева месечно за дете в целодневна детска градина и 45 лева месечно за обединено детско заведение, т.е. с пренощуване.

Предложението сега е и двете такси да се увеличат с по 15 лв. и респективно да станат 45 и 60 лв. Таксата условно ще бъде разделена на две части - постоянна от 15 лева, независимо от това дали детето посещава или не за определен период от време заведението. Другата част ще бъде мобилна в зависимост от присъствието или отсъствието на детето за определен период от време.

Това се налага поради факта, че разходите не са само за храна, които единствено се влияят от присъствието или отсъствието на малчуганите. Всичко останало е постоянен разход - отопление, осветление, издръжка на учителите, поддържане на базата и пр.
Справката за 2011 година показва, че издръжката на едно дете в целодневна детска градина за месец е 189.42 лв., от които родителите покриват само 40 лв. Поради различни преференции - многочленно семейство, социалнослаби и пр., средната събрана такса за годината е 20.45 лв.

Община Стара Загора поддържа 25 детски градини с 4190 деца. Вложените средства за издръжка от държавноделегирани и местни дейности са 9 523 000 лв. Събраните такси за цялата година са в размер на 1 028 000 лв.
При тези показатели увеличаването на таксите с 15 лева е напълно допустимо, считат от администрацията.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини