Начало Новини Актуално Румен Райков, управител на ВиК – Стара Загора: Модернизацията на водопреносната мрежа дава реални резултати

Румен Райков, управител на ВиК – Стара Загора: Модернизацията на водопреносната мрежа дава реални резултати

Актуално
Румен Райков

Водомерите с дистанционно отчитане действително успяха да решат голяма част от нашите проблеми. Избегнахме субективния фактор при отчитането, намалихме броя на инкасаторите, което е една добра мярка във време на криза. Стремим се всяка година да отделяме около 800 000 лева за закупуване на нови водомери с дистанционно отчитане, казва инж. Румен Райков, управител на ВиК – Стара Загора.

- Инж. Райков, на какъв етап е Водния инвестиционен проект на Стара Загора?
- Още в края на 2009 г. успяхме да приключим реконструкцията на водоснабдителната система по фаза 2 на Воден инвестиционен проект, финансиран чрез заем от ЕБВР.  Завършваме един от лотовете по водния проект, който включва подмяна на тръбопроводите по ул. Христо Ботев в Стара Загора с нови полиетилени, които се вкарват по метода тръба в тръба. Това намалява значително загубата на вода и аварийността изобщо. След като приключим тези ремонтни работи няма да се налага следващо разкопаване на тази централна градска улица. Подаването  на водата ще се промени като качество, налягането в системата ще се нормализира. Ще избегнем авариите, които се получаваха при по-високо налягане на водата в старите тръби.
Пред завършване сме на така наречените водни етапи и остава да направим последния голям лот по проекта. Той включва строителство на подстанция с мощност 110 киловолта в района на помпена станция Ягода. Тази подстанция ще ни даде възможност да намалим цената на консумираната там ел.енергия, защото вече ще работим без посредник и ще договаряме цената на ел.енергията директно с производителя. Новата подстанция е изключително важна за нас, тъй като почти 50 % от консумираната от ВиК ел.енергия се пада на групата помпени станции Ягода и Зимница.

- Какъв е резултата от предприетите от ВиК мерки за модернизация на водопреносната мрежа?
- Вследствие на това, което сме правили досега като подмяна на тръбопроводи, помпени агрегати и на съоръжения,  вече имаме значително намаление на консумираната ел.енергия. Само от началото на 2010 г.  потреблението на ел.енергия при нас е намаляло с 4 млн.100 хил. киловатчаса, което показва на практика какъв е ефекта от модернизацията. Предстои да подменяме все по-малки тръбопроводи, защото  големите вече са подменени. На прага сме на приемането и пуска в експлоатация на голямата пречиствателна станция за отпадни води в района на гр.Стара Загора, която се строи с пари на ИСПА. ВиК вече уведоми ИСПА, че на 30. 11. тази година новата пречиствателна станция ще бъде пусната. Тя е високо технологична, ще преработва утайката, ще отделя метана, има и когенерегация за производство на ел.енергия. С нея на практика ще се затвори цикъла водоподаване, отвеждане на водата и  водопречистване в един голям град като Стара Загора.
ВиК Стара Загора оперира в 12 общини. Вследствие на предприетата модернизация на водопреносната мрежа това лято нямаше нито един проблем с водоснабдяването в тези общини. Отстранихме авариите, сменихме водопроводите, защото основната ни функция е хората да имат вода. Така на практика, успяхме да изпълним на 100% тази основна функция. Сега продължаваме да се борим за все по-голямо ограничаване на разходите и намаляване на загубите. Реално стигнахме до 51% загуби на вода при положение, че тръгнахме от 76%. Ще продължим да работим в тази посока.

- ВиК Стара Загора първа в страната започна използване на водомери с дистанционно отчитане. До къде стигна този процес?
- Водомерите с дистанционно отчитане действително успяха да решат голяма част от нашите проблеми. Избегнахме субективния фактор при отчитането, намалихме броя на инкасаторите, което е една добра мярка във време на криза. Стремим се всяка година да отделяме около 800 000 лева за закупуване на нови водомери с дистанционно отчитане. До момента сме подменили водомерите в кварталите Железник, Три чучура, както и в централната част на града. Приели сме правилото, че всяка една новопостроена кооперация ще бъде оборудвана с такива водомери. Въведохме и плащане по интеренет, което намалява контактите на клиента с представител на ВиК. Независимо от мерките, които взимаме, събираемостта на дължимите суми от нашите клиенти и потреблението на вода падна драстично. Спадът на потреблението на вода се дължи най-вече на затварянето на някои предприятия в региона и предприетите антикризисни мерки от предприятията, сред които е намаляването на потреблението на вода.

- Кои ще бъдат най-важните Ви задачи като управител на ВиК Стара Загора до края на годината?
- Освен пускането на подстанция Ягода и пречиствателната станция за отпадни води, до края на годината ще пуснем два нови микровеца за производство на ток от нашата мрежа. Тези микровецове ще бъдат и част от предприетите от нас антикризисни мерки по намаляване на разходите и загубите на вода. Желанието ни е през следващата 2011 г. да пуснем още няколко микровеца за производство на ел.енергия. Те ще бъдат значително по-мощни. Ще намалим значително разходите си  и в района на Раднево, Гълъбово и Тополовград.

Интервю на изданието на вестник Пари Гепард, Бизнесът 2010, Регион Юг, Сашка Панайотова


Румен Райков,  Стара Загора

Още новини