Начало Новини Актуално Рубрика Статистика на предприятията публикува НСИ

Рубрика Статистика на предприятията публикува НСИ

Актуално
Статистика на предприятията

Националният статистически институт (НСИ) открива нова рубрика Статистика на предприятията на интернет страницата си www.nsi.bg. В нея ще се публикува актуална информация за активните нефинансови предприятия по следните показатели: брой предприятия, брой заети, приходи от дейността, разходи за дейността и дълготрайни материални активи.

Данните са структурирани по големина на предприятието (според броя на заетите лица), по икономически дейности (съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) и по статистически райони (съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)).

Още новини