Начало Новини Актуално Ротари клуб – Стара Загора очерта действията си до лятото на 2012 г.

Ротари клуб – Стара Загора очерта действията си до лятото на 2012 г.

Актуално
Ротари клуб – Стара Загора

Изграждане и поставяне на пластика на птицата Феникс на фонтана пред сградата на община Стара Загора е една от задачите, залегнали в годишния план на Ротари клуб – Стара Загора. Предвижда се пластиката на бъде от бронз с височина 1,2 метра. По този начин Ротари клуб – Стара Загора иска да даде своя принос за популяризиране на историческото наследство на Стара Загора, уточни президента на клуба за 2011 – 2012 г. проф. Цанко Яблански.

Птицата Феникс може да се превърне в един от символите на Стара Загора. Символиката, която хората влагат в това митично същество има много общо с историята на град Стара Загора – опожаряването на града след османското робство с десетките хиляди загинали българи и последвалото възстановяване на Стара Загора. Проф. Цанко Яблански очаква, че на 8 септември, по време на заседание на архитектурния съвет, ще бъде взето решение за поставянето на пластиката на исканото от Ротари клуб място. За да се ангажират различни творчески виждания ще се обяви конкурс за изработката на пластиката на птицата Феникс. Ротарианци ще финансират проекта като набират доброволни средства за него. Дарители ще могат да подкрепят идеята и по време на традиционния Коледен бал на Ротари клуб. Тази година тържеството ще изпревари новогодишните празници и ще се проведе на 9 декември. То също беше посочено като едно от важните събития през тази ротарианска година, която обхваща периода от 1 юли 2011 до края на юни 2012 година.

Близка задача на ротарианците от Стара Загора е и поставянето на началото за създаване на Ротарианска гора. Предвижда се район край Стара Загора да бъде залесен с доброволен труд и дарени средства. Първата проява от този дългосрочен проект се очаква да се проведе през октомври 2011 г., уточни президентът на Ротари клуб – Стара Загора проф. Цанко Яблански.

Всяко от своите начинания Ротари клуб – Стара Загора е готов да сподели и с други неправителствени организации, с които има общи цели. Обединените ни усилия ще помогнат да постегнем повече в полза на обществото, уверен е проф. Яблански.

През следващите месеци клубът ще работи също и за подобряване на сътрудничеството с побратимените клубове от други държави, намиращи се в градовете Кавала, Истанбул и Крушавац. Планират се срещи и общи инициативи и с Ротари клубовете от швейцарския град Монтрьо и английския Норич.

Годишният план на Ротари клуб – Стара Загора предвижда и провеждане на изложение на бизнеса на ротарианци. За първи път изложение на бизнеса на ротарианци се проведе през ноември 2009 г. – също в Стара Загора, и инициативата на клуба беше похвалена от всички като уникална за България и много полезна. Второто издание на изложението на бизнеса на ротарианци се очаква да се проведе през пролетта на 2012 година, веднага след празниците около Гергьовден.

Президентът на Ротари клуб – Стара Загора проф. Цанко Яблански припомни и стратегическите дългосрочни цели, по които членовете на клуба работят през последните години. Приоритет е изпълнението на програмата Полио плюс, която е световен ангажимент на ротарианското движение и е насочена към мероприятия за намаляване на заболяването полиомиелит (детски паралич).

Другите дългосрочни цели на Ротари клуб – Стара Загора предвиждат участия и в другите международни програми на Ротари интернешънъл, учредяване и развитие на побратимявания. Също така и партньорство с български неправителствени организации. Ротари клуб – Стара Загора ще продължи да подкрепя проекта за лечение на деца от Стара Загора с ортопедични проблеми и да си сътрудничи в тази област и с ротарианци от Швейцария.

Ще бъде продължена и друга традиция – номиниране и връчване на годишна стипендия на талантлив ученик от Стара Загора. Всяка от планираните дейности е насочена и към изпълнението на друга стратегическа цел – целенасочената работа за издигане на публичния имидж на Ротари клуб – Стара Загора.

През следващите месеци като гости на редовните си сбирки ротарианците ще продължат да канят известни българи, интелектуалци, предприемачи. За тях това е една от живите форми за запознаване с нови обществени проблеми и за търсене на начин за решаването им.

Ротари клуб – Стара Загора
Ръководството на Ротари клуб – Стара Загора представи стратегическите си цели и годишния си план за работа за ротарианската 2011 - 2012 година

Още новини