Начало Новини Актуално РИОСВ - Стара Загора: Въздухът в Пъстрово е чист! Кметът Веселин Велев: Измерванията не са реални!

РИОСВ - Стара Загора: Въздухът в Пъстрово е чист! Кметът Веселин Велев: Измерванията не са реални!

Актуално

В рамките на десет денонощия мобилната автоматична станция на Региoнална лаборатория - Стара Загора, извърши контрол на качеството на въздуха в село Пъстрово, общ. Стара Загора, по 9 показателя - фини прахови частици под 10 микрона, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, въглероден оксид, озон, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди.

Измерванията не показаха нарушаване качеството на атмосферния въздух, гласи официалното съобщение на екоинспекцията.
Апаратурата на РИОСВ беше дислоцирана в Пъстрово (селото се намира на няколко километра от полигон "Змейово") от 7 до 18 юли, след като кметът Веселин Велев изпрати открито писмо до областния управител и екоинспекцията. В него той отправи молба да бъде инсталирана мобилна измервателна станция на територията на селото, чиито данни веднъж завинаги да потвърдят или отрекат и неговите, и на съгражданите му твърдения, че при извършване на дейности на територията на полигон "Змейово" се замърсява атмосферният въздух, пише вестник Старозагорски новини.

"Не съм съгласен с данните от мониторинга - категорично заяви вчера за медията ни Велев. - Не съм съгласен, тъй като през въпросните 10 дни станцията е работила не повече от два-три. Случайно или не, но точно от 7 до 18 юли токът в селото спира нееднократно и апаратурата оставаше без захранване. През останалото време пък напрежението не беше в ред. При една от проверките специалистите засякоха 180 вместо 220 волта. А през това време нямаше нито бури, нито пък кой знае какви природни явления. Стигна се дотам, че хората започнаха да се опасяват да не им изгорят телевизорите и хладилниците и да ме молят станцията да си тръгне. За мен измерванията не са реални, а що се отнася до замърсяването на въздуха, и аз, и съселяните ми - имаме твърдо становище, доказано с лични наблюдения през последните години."

Експертите от РИОСВ - Стара Загора, писмено са отговорили и на друг въпрос, поставен от Веселин Велев в откритото му писмо. Става дума за възможността за разполагане на постоянен пункт за мониторинг на въздуха в Пъстрово. Специалистите коментират, че изборът и ситуирането на пунктовете за контрол са установени в Наредбата за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух и Наредбата за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. В тази връзка действащите в селата Ръжена и Остра могила мониторингови системи осигурявали припокриване на агломерацията, в която е и с. Пъстрово. Местоположението на пунктовете е определено от комисия, в която са взели участие специалисти и експерти от държавни и неправителствени организации. Работата на двете станции пък давала възможност за оценка на потенциалното въздействие от дейността на полигон "Змейово" и върху качеството на атмосферния въздух в близко разположените до него населени места.

Двете станции на РИОСВ, дислоцирани в с.Остра могила и Ръжена, са т.нар. OPSIS системи. Според фирмата доставчик, периметърът, който покриват, е максимум 1 - 1.5 километра. Тоест няма как те да дават оценка за качеството на атмосферния въздух в с.Пъстрово.

Още новини