Начало Новини Актуално РИОСВ-Стара Загора: Смарт кемикълс да обезопаси и анализира сярата на територията на Агробиохим

РИОСВ-Стара Загора: Смарт кемикълс да обезопаси и анализира сярата на територията на Агробиохим

Актуално

Стара ЗагораРИОСВ-Стара Загора даде предписания на собственика на хранилището на сяра, разположено на територията на бившия химически завод Агробиохим в град Стара Загора, Смарт кемикълс ЕАД, гр. София. Извършената последваща контролна проверка, на площадката на дружеството, приключи с комплекс от предписания за обезопасяване на химическото вещество, съобщиха от пресцентъра на инспекцията.

На управителя е предписано разпръснатата сяра да се събере в подходящи съдове и да се осигури безопасното й съхранение, а за да се почисти терена е необходимо дружеството да възложи химичен анализ на изгорялата сяра от акредитирана лаборатория. Данните, получени от лабораторните изпитвания, ще дадат възможност за класифициране на отпадъка, с цел екологосъобразното му третиране.
След постъпването на сигнала за горене на сяра с минерален произход на 16 юли 2010 г., вчера експертите на РИОСВ осъществиха поредна контролна проверка за установяване състоянието на хранилището на минерална сяра на площадката на Смарт кемикълс.
При възникването на пожара, през миналия месец, специалисти от Гражданска защита, служба Пожарна безопасност и спасяване, областна и общинска администрации и РИОСВ решиха, че потушаването на горенето ще се извърши чрез засипване със земни маси. С цел предотвратяване здравния риск на населението в най-близко разположеното населено място-село Калитиново, с разпореждане на директора на регионалната инспекция, бе ситуирана мобилна станция за контрол на въздуха.
За установеното замърсяване и нарушение на Закона за опазване на околната среда, срещу извършителя Смарт кемикълс е образувано административно-наказателно производство.

Още новини