Начало Новини Актуално РИОСВ - Стара Загора, предотврати сериозно обгазяване

РИОСВ - Стара Загора, предотврати сериозно обгазяване

Актуално

Благодарение на системата за ранно предупреждение и изключително професионалната реакция както на служителите от РИОСВ, Стара Загора, така и на ръководствата на трите ТЕЦ-а в комплекса "Марица-изток", беше предотвратено много сериозно обгазяване. Покачването на стойностите на серния диоксид започна в 13 часа в петък.

Моментните данни от автоматичните станции тръгват стремително нагоре. Те се следят непрекъснато от единствената в Европа система за ранно предупреждение заедно със температурата, скоростта и посоката на вятъра и атмосферното налягане. В 13.10 часа те са 433 микрограма на кубичен метър, а 30 минути по-късно - 837. След кратко съвещание с колегите си директорът на екоинспекцията Нанчо Видев изпраща предписание до "Брикел" и ТЕЦ 2 за ограничаване на емисиите на серен диоксид и до ТЕЦ 3 за докладване степента на сероочистване. Преди предписанията да тръгнат обаче, са уведомени по телефона и изпълнителните директори на трите централи. За задаващата се опасност и за превантивни дейности в детските заведения е информиран и зам.-кметът на Гълъбово Пламен Бараков.
В 14.15 часа автоматичните измервателни станции отчитат моментна стойност на замърсяване от 1400 микрограма, при алармени средночасови стойности от 500. Пет минути по-късно показателите за серен диоксид скачат на 1683. От централите отговарят, че мощностите са намалени. Независимо от това обаче в 15 часа е регистрирана средночасова концентрация на серен диоксид от 572.57 микрограма на кубичен метър, а Бараков вече е разпоредил децата от детските градини да бъдат прибрани. Междувременно става ясно, че от НЕК са поискали разпалването на още два котела - по един в ТЕЦ 2 и ТЕЦ 3, пише вестник Старозагорски новини.
Според Нанчо Видев, има натрупване на два особено тежки момента. От една страна, почти пълно безветрие, което задържа серния диоксид над Гълъбово и региона, а от друга страна - подготовка за включване в системата на нови мощности. Проблемът е, че от момента на разпалването на котлите с мазут и въглища от включването на сероочистките (единият е с изградена инсталация, другият все още няма СОИ) минават между осем и десет часа. През това време наситените с химически елементи емисии буквално зареждат атмосферния въздух и се стоварват върху населението. Отчитайки всичко това, от РИОСВ издават заповед за незабавно спиране разпалването на двата котела. По телефона се чува как главният еколог на "Енел ТЕЦ Марица-изток 3" обяснява на изпълнителния си директор: "С НЕК сме в търговски отношения, но РИОСВ е държавата". И разпалването е прекратено. Ако това не се беше случило, то не само Гълъбово, но и Стара Загора, пък и още доста големи територии щяха да бъдат сериозно обгазени.
Концентрациите на серен диоксид продължават да се покачват и в 16 часа средночасовата им стойност е 655.40 микрограма на кубичен метър, а цялата система за предупреждение на населението е в пълна готовност и колите на "Гражданска защита" и полицията могат всеки момент да тръгнат по улиците. Изчаква се само законно регламентирания срок от три последователни часа с концентрации над алармения праг. И това се случва в 17 часа - средночасова стойност 568.52 микрограма серен диоксид на кубичен метър. Населението обаче вече има готовност да посрещне новия химически удар.
Към високите концентрации най-чувствителни са децата, възрастните и хора с астма, сърдечносъдови или хронични белодробни заболявания. При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. Препоръчителните предпазни мерки са да не се напускат жилищните или работните помещения, да се затварят плътно прозорците, да се избягва физическа дейност на открито, а заниманията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.
Благодарение на адекватните мерки и на бързите действия на изпълнителните директори на трите топлоцентрали, които реагираха на предписанията и заповедите буквално в рамките на 5-10 минути, след 17 часа критичната ситуация е овладяна и в 19 часа средночасовите стойности вече падат до 276.53 микрограма на кубичен метър. Подаваната електроенергия пък е толкова, колкото да не се получи срив в системата. Тук искаме да напомним, че повишеното натоварване на източномаришките мощности е компенсация заради спрения за ремонт шести блок на АЕЦ "Козлодуй". Независимо от добрите метеоpологични прогнози, служителите от РИОСВ, Стара Загора, останаха на местата си до 21 часа в петък. Те си тръгнаха след специалните благодарности на областния управител Йордан Николов, на когото Видев докладваше на всеки половин час. До 21.30 часа на работните си места останаха и директорите на трите ТЕЦ-а. След това само дежурният екип на РИОСВ продължи денонощното наблюдение на данните от системата.
Тревога имаше и на следващия ден - в събота. В 11 часа автоматичните измервателни станции отчетоха нови повишения на серния диоксид над Гълъбово - 473 микрограма на кубичен метър. Шест минути по-късно моментните стойности бяха 675, а в 11.32 часа - 739. Отново имаше кратко съвещание и отново последваха предписания за намаляване на мощностите. Петнайсет минути по-късно от "Брикел" съобщиха, че произвеждат с 5.4% по-малко, от другите централи също незабавно намалиха товара. Видев алармира и зам.-кмета на Гълъбово за евентуално обгазяване, а той от своя страна - детските заведения. За щастие метеорологичната обстановка стана по-благоприятна и концентрациите на серен диоксид - значително по-ниски.
Нанчо Видев сподели, че предписанията и заповедите трябва да се преценят много внимателно, за да не се нанасят икономически щети на централите. Между другото спряното разпалване на двата котела в петък е започнало за единия през нощта срещу събота, а на другия - 7-8 часа по-късно. Директорът на РИОСВ призна, че на системата й липсва още един модул - съветващ, че той не струва скъпо и че се надява да се намерят пари за него. Така вероятността от човешки грешки при преценката на дадена критична ситуация би била много по-малка. И още, че наистина уникалната за Европа старозагорска система за ранно предупреждение би могла да се разшири и да обхване и Димитровград, Сливен и Казанлък, където също работят източници на замърсяване на атмосферния въздух.

Още новини