Начало Новини Актуално РИОСВ: След спирането на автомобилите в района на Зеления клен, няма превишения на азотен диоксид

РИОСВ: След спирането на автомобилите в района на Зеления клен, няма превишения на азотен диоксид

Актуално
спиране автомобили Зелен клин азотен диоксид

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора (РИОСВ) инж. Пенка Начева участва в проведената вчера среща на кмета на община Стара Загора и всички институции, ангажирани с прилагането на Оперативния план за действие за предотвратяване на замърсяването на въздуха. На срещата беше обсъдено прилагането на още една мярка за недопускане на замърсяване на въздуха в града - спиране на автомобилите в района на пункт Зелен клин. Мярката се приложи в часовете на най-засилен трафик от 16 до 20 часа.

Спирането на автомобилите в късните следобедни и вечерни часове вчера, доведе до положителен резултат. В днешния ден не са регистрирани превишения на нормата за азотен диоксид от Автоматичната измервателна станция Зелен клин в Стара Загора в сутрешните часове, съобщиха от пресцентъра на инспекцията.

В късните вечерни часове, след възстановяване на автомобилния трафик и наличие на инверсионни процеси, в 23:00 часа на 12 ноември, бе регистрирано еднократно превишение на азотен диоксид от 1,07 пъти над средночасовата норма. В тези часове, по прогнозни данни на системата за ранно предупреждение, са били налични инверсионни процеси, при които температурата на въздуха във високите атмосферни слоеве е по–висока от тази в ниските. Това създава условия за наслояване на замърсения въздух в приземния въздушен слой.

След регистриране на превишенията на азотен диоксид, по разпореждане на директора на РИОСВ – Стара Загора, допълнително, източно от стационарния пункт бe разположeна Mобилната станция за контролиране на качеството на въздуха на Регионална лаборатория - Стара Загора. Измерванията не отчетоха превишения по показател азотен диоксид, което потвърждава, че замърсяването е само край пункт Зелен клин.

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и екипи на Общинска екополиция предприеха действия по обхождане на района край стационарната автоматична станция Зелен клин, извърши се преброяване на автомобилния трафик, преминаващ край станцията и бяха осъществени контролни проверки на промишлени обекти – източници на емисии на азотен диоксид, включени в Оперативния план за действие.

По данни на системата за ранно предупреждение на 13 ноември рискови часове с възможни условия за замърсяване са от 16 до 22 часа.

Още новини