Начало Новини Актуално РИОКОЗ и РЦЗ се сливат в обща структура

РИОКОЗ и РЦЗ се сливат в обща структура

Актуално
Стара Загора

Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и Регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) се сливат в обща структура Регионални здравни инспекции (РЗИ), реши на заседание Министерски съвет.

Направените структурни промени в системата на здравеопазването са в съответствие с новите изисквания в Закона за здравето. Целта на обединяването на двете структури е оптимизиране на работата на инспекциите и намаляване на административните разходи, съобщи правителствената пресслужба.
Поделения на новата структура ще има във всяка една от 28-те области. Основните правомощия на регионалните здравни инспекции са свързани с регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, осъществяване на държавен здравен контрол, промоция на здраве и профилактика на болестите.
На директорите на РЗИ се възлага да утвърдят длъжностното разписание на инспекциите и да уредят въпросите, свързани с трудовите и служебните правоотношения на персонала. Предвижда се общата численост на служителите в РЗИ да бъде 3459 души. Намаляването на щатовете е с 440.
 

Още новини