Начало Новини Актуално Резултати от експресно анкетно проучване на БТПП

Резултати от експресно анкетно проучване на БТПП

Актуално

БТПП проведе анкета

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) проведе експресно анкетно проучване на 25 - 26 юли сред своите членове, във връзка с предстоящо обсъждане на въпроса за прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията. Само 30,55% одобряват прехвърлянето на Агенция Митници в Русе, Управлението на туризма в Пловдив, и Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургас. По-голямата част - 69,45% не одобряват предложеното прехвърляне.

Тези, които одобряват прехвърлянето, подържат идеята, че:
•    услугите ще се доближат до крайния клиент ( 12.8%),
•    ще се подобри заетостта в региона ( 10,25%),
•    и ще се подобри обслужването ( 5%).

Тези, които не одобряват прехвърлянето, акцентират върху следните аргументи:
•    ще има допълнителни разходи за държавния бюджет - 43,6%
•    ще има нарушен синхрон в работата на администрациите – 41,1%
•    ще има спад в капацитета поради промени в екипите – 38,5%
•    ще се влоши обслужването – 30, 7%

Като цяло от всичките отговори, обаче, е видно, че:

1.    необходимо е въвеждане на обслужване по електронен път;

2.    по-добре ако има средства да се пренасочат за по-добро обслужване и за нови митнически бюра за доближаване на услугата до клиента;

3.    още не е направена оценка на ползите и на разходите или на въздействието. Непростимо е това да става в наше време, когато има програми за такива оценки. Ако се докаже ефективност, болшинството може и ще приемат идеята.

Цитати от някои от мненията:

Ще се създадат сложни, чисто човешки проблеми, свързани с нарушаване на семейния и обществен статут на служителите на митниците, работещи в столицата, принудени по същество да се изселят в провинцията, за да запазят работата си, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

На този етап не е изведено обосновано финансово обяснение каква би била ползата от такава промяна. Колко ще струва да се направи тя и кога се очаква възвращаемост? За да се извърши подобна промяна, тя следва да е много добре обяснена на гражданите, трябва да е изключително обоснована и с ясни цели. Не считам, че към момента са спазени тези важни критерии.

Не сме чували тези Агенции да имат онлайн обслужване и с оглед, че голяма част от бизнеса е ситуиран в София – как точно ще става обслужването?

Много се изговори за електронно правителство; много е желателно да се работи в тази насока, както и в синхронизиране на цялостната работа на администрацията, вместо в губене на време за физическо пътуване до определена географска точка за справка.

Повечето фирми са с регистрация в София и управление в София, което ще затрудни комуникацията с тези държавни институции и ще доведе до затруднение в бизнеса. За да се прехвърли управлението на тези институции трябва да се провери, каква част от документацията се изпраща към институциите лично на хартия и се чака резолюция от въпросните институции. Премествайки управлението на институциите мислим, че резолюциите на писмата ще закъсняват, а също така решаването на проблемите няма да бъде толкова бързо.

Още новини