Начало Новини Актуално Ревизиите на данъчните в Стара Загора установяват масово укриване на данъци

Ревизиите на данъчните в Стара Загора установяват масово укриване на данъци

Актуално

До края на август 2009 г., инспекторите от отдел Контрол на териотиална дирекция на НАП в Стара Загора са приключили 295 ревизии. При 96% от тях са установени укрити данъци. Издадените ревизионни актове и допълнително установените задължения са в размер на 9 936 294 лева. При 147 ревизирани фирми са установени опити за данъчни измами за над 10 000 лева. Най-голяма е сумата от недекларирания и неначислен данък по Закона за ДДС на стойност 6 911 104 лева.

Не по-малък е размерът на установения и невнесен данък върху доходите от физически лица в размер на 1 348 694 лева, съобщиха от ТД на НАП в Стара Загора.
При корпоративният данък, разкритията от неправилно начислен и деклариран данък печалба възлизат на 1 192 952 лева.
Инспекторите по приходите са направили допълнителни разкрития за фирми невнесли задължения за здравно и социално осигуряване в размер на над  427 221 лева.
В резултат на активната селекция и проверки на лица от рискови браншове: „Строителство” и „Търговия на едро” са възложени 98 ревизии. Над 4 милиона лева са начислени допълнително след 145 ревизии на фирми от други сектори на икономиката.
В сектор „Строителство” са разкрити опити за измама на фиска за 3 631 434 лева. След инвентаризации, проверки и ревизии на търговци на едро допълнително установените задължения са за 1 570 494 лв.
Към настоящият момент продължават и проверките с Инспекцията по труда. Извършени са 10 съвместни проверки, като за констатираните нарушения на трудовото, данъчното и осигурително законодателства са издадени 13 акта за административни нарушения. Продължават и наблюденията над складове на едро и инвентаризации в големи търговски обекти.

 

Още новини