Начало Новини Актуално Ремонтират 9 училища и ясли за 1 месец

Ремонтират 9 училища и ясли за 1 месец

Актуално

апочнаха ремонтните дейности по Проекта на Община Стара Загора За децата на Стара Загора – с отговорност и любов. Общо 730  работници от Консорциум Загорастрой, град Стара Загора извършват дейности на 9-те обекта, включени в проекта, който е най-големият като финансиране и най-мащабният в този мандат, съобщиха от пресцентъра на общината. Стойността на подписания договор за реализация на проекта е за 5 784 049.99 лева.

От тях 3 849 301,17 лева е стойността на строително-ремонтните дейности. Обектите, в които от днес започват ремонти са:  Детска ясла № 5 Първи юни, Стара Загора; Детска ясла № 7 Еделвайс, Стара Загора; Седмична детска ясла № 13 Росица, Стара Загора; Санаториална детска градина № 16 Горски кът, село Старозагорски минерални бани; Целодневна детска градина № 17 Знаме на мира, Стара Загора;  Целодневна детска градина № 23 Кипарис, Стара Загора; Обединено детско заведение № 26 Лилия, село Хрищени; VІ Основно училище Свети Никола, Стара Загора; Х Основно училище Св.св.Кирил и Методий, Стара Загора.
Дейностите, които ще бъдат извършени са: Ремонт и обновяване на основните помещения; на административните части, топли връзки, фоайета и стълбища; на кабинети; на физкултурни салони; на перални, кухненски и сервизни помещения; Ремонт и почистване на ВиК инсталация; Ремонт на санитарни възли; Ремонт на електрически инсталации; Доставка и монтаж на детски съоръжения - катерушки, люлки, пързалки; Внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация и подмяна на дограма; Подобряване достъпа на хора с увреждания до изброените по-горе образователни институции.
Елгариоконсорциум ДЗЗД, град Стара Загора ще  упражнява строителен надзор по реконструкцията и обновяването на учебни заведения на територията на Община Стара Загора по договор BG161PO001/1.1-01/2007/016 с ОПРР.
С решение РД-25-2653/19.11.2009 год. на Кмета на Община Стара Загора класираният на първо място участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция и обновяване на учебни заведения на територията на Община Стара Загора по договор BG161PO001/1.1-01/2007/016 с ОПРР е Консорциум Загорастрой, град Стара Загора. От 07.12.2009 год. до 11.02.2010 год. се разглеждаха жалбите на Енемона и партньори ДЗЗД, гр. София и Консорциум Строй Груп 2009, гр. Ст.Загора срещу решението на Кмета на Общината.
Направена е организация по пребазирането на учебните заведения, обект на проекта и Община Стара Загора днес да издаде Акт № 2 за всички обекти. Оферираният от Консорциум Загорастрой, град Стара Загора срок за изпълнение на строително-ремонтните дейности е 1 месец. До този момент са извършени две проверки от УО на ОПРР, докладите от които са с положителна оценка за работата на Община Стара Загора.

Още новини