Начало Новини Актуално Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков и проф. Жеко Ганев - собственик на ЕЛФИ ТЕХ, подписаха меморандум за

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков и проф. Жеко Ганев - собственик на ЕЛФИ ТЕХ, подписаха меморандум за сътрудничество

Актуално

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков и проф. Жеко Ганев - собственик на ЕлфиТех ООД, подписаха меморандум за сътрудничество, който ще обедини усилията на двете страни в направленията Агрохимия, Биофизика, Екология и Енергетика.

Целта на сътрудничество е реализиране на общи проекти и инициативи, като и двете институции запазват своята юридическа и финансова самостоятелност.

Партньорството осигурява практическо обучение на студенти и докторанти, научно-развойна и приложна дейност и съответно трансфер на научните постижения в технологиите, както и лицензиране на общи патенти.

В направление Агрохимия учените и студентите ще работят върху почвения въздух като източник на хранителни за растенията вещества, органични торове и бактерийни торове.

Направление Биофизика включва работа върху активни кислородни форми, дисипативни структури и течно кристално състояние.

Направление Екология предвижда страните да си сътрудничат във физикохимична стабилизация и обеззаразяване на питейни води с озон; електролитна дисоциация и окисление за пречистване на отпадъчни технологични води с висок химично потребен кислород; интегрирани плазмено сорбционни процеси за преобразуване на въглероден диоксид в алкани; рециклиране на антропогенни и техногенни отпадъци; многочестотна, многомодова, модулирана технология, за акустична активност в контейнери и силози за зърно.

Плазмено катализационен синтез на метан от лигнитни въглища, пиролиза със стръмен фронт на термично разграждане на селскостопански отпадъци и торсионни термопомпени инсталации са компонентите, които включва направление Енергетика.

* * *

Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за "вкарването" на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката. От 29 години ръководи фирма за физико-химични водни технологии ЕлфиТех ООД - Стара Загора, която е произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.

ЕлфиТех ООД е с предмет на дейност електрохимия. В този широк диапазон влизат електрохимичното третиране на полимери, дървесина и текстил. От 1994 г. в дейността на фирмата се включва обработка и стабилизация на питейни води чрез електохимични технологии, а от 1998 г. тя се занимава и с пречистване на силно замърсени промишлени отпадъчни води. Технологиите, които фирмата разработва в областта на екологията са базирани на електро-химични процеси, които създават възможности за задълбочено пречистване без използването на химични реагенти, както на питейни, така и на отпадъчни води. Дружеството разработва нови съоръжения за произвеждане на озон чрез студен електростимулационен синтез, който няма аналог в света. В дългосрочна перспектива фирмата е натрупала солиден научен и практически опит в прилагането на електро-химични високо енергийни технологии.

Търговско-промишлена палата Стара Загора съдейства активно за развитието и за разширяване на приложението на електрофизичните и физико-химичните технологии на ЕлфиТех ООД. Проф. Жеко Ганев е член на Палатата, където завежда сектор Иновации.

 

Още новини