Начало Новини Актуално Рекламират България като бизнес дестинация

Рекламират България като бизнес дестинация

Актуално

На 22 октомври Американският университет в България, в партньорство с българската софтуерна компания Eastisoft и Американската търговска камара в България, откри www.lnvestNet.bg - уникална платформа за обмяна на информация и мнения, целяща да подпомага инвеститорите, съобщи Ирина Бачева, PR на Американската търговска камара у нас.

Инициативата се финансира от фонд България - грантов механизъм на Американската агенция за международно развитие (USAID) и German Marshall Fund, и се стреми да предоставя подробна и актуална информация за инвестиране в България.
Една от основните цели на lnvestNet.bg е да представя инвестиционните предимства в България и да се превърне в основна информационна платформа за чуждестранната инвеститорска общност в страната. В същото време сайтьт е и социална мрежа за бизнес контакти, която дава възможност за обмяна на информация между инвеститори, правителствени институции, браншови организации, частни компании и чуждестранни търговски аташета в България.
В условията на финансова и последваща икономическа криза, обемът на инвестиционните потоци в световен мащаб се свива спрямо минали години, а конкуренцията между страните за привличане на чуждестранни инвеститори става все по-изострена. След като отмина времето на т.нар. лесни инвестиции в недвижими имоти, усилията сега трябва да бъдат насочени към това да се подобри имиджа на България пред чуждестранните инвеститори като привлекателно място за инвестиции и правене на бизнес в различни сектори на икономиката.
През последните 4 години България водеше в привличането на чуждестранни инвестиции като процент от БВП, пише вестник Национална бизнес поща.
През 2008 г. обаче обемът на чуждестранните инвестиции в България започна да се свива, а тази година спадна драстично. За да бъде променена тази тенденция, както и за да се увеличи икономическият растеж на страната, е изключително важно да се осигури компетентно и навреме подходяща информация за потенциалните инвеститори, която би им позволила лесно да разпознаят предимствата за инвестиции тук за техния бизнес, в сравнение с други държави, в които те биха могли да стъпят. В този смисъл вярвам, че lnvestNet.bg ще бъде забележителен ресурс, заяви Стефан Иванов, вицепрезидент на Американската търговска камара в България.
За да улесним процеса по вземане на инвестиционни и бизнес решения, ние използваме модерните интернет технологии, които позволяват на чуждестранните инвеститори да откриват лесно и бързо необходимата икономическа и браншова информация, както и да могат удобно и целенасочено да получават консултации от правно, данъчно и всякакво друго естество, обяснява Деян Василев, изпълнителен директор на Eastisoft.

Още новини