Начало Новини Актуално Регистрират индустриална зона Загоре, вече има инвеститорски интерес

Регистрират индустриална зона Загоре, вече има инвеститорски интерес

Актуално
Таньо БрайковПредстои регистрация на акционерно дружество, което ще стопанисва индустриална зона Загора, съобщи днес Таньо Брайков, председател на Общинския съвет в Стара Загора. Капиталът ще е близо 5 млн. лева, а вноската е комбинирана-апортна и финансова. Акциите ще са с номинал 1 лев и след регистрацията Общината ще джироса половината акции на държавата. Ще има едностепенна система на управление с тричленен Съвет на директорите, а седалището ще бъде на ул. Христо Ботев 4. На предстоящата в четвъртък общинска сесия ще се решава и кой ще влезе в управлението. Таньо Брайков съобщи още, че вече има проявен интерес от четирима чужди инвеститори.
На редовното заседание на Старозагорския общински съвет ще бъдат разгледани около 60 предложения. Предстои да гласуваме нещо наистина любопитно. След близо 14 години, в които идеята за създаване на монумент Стара Загора – Център на Вселената и развиването му като туристическа атракция, отлежаваше в пространството, този четвъртък съветниците ще дадат своето мнение и надявам се съгласие да стартира процедура за идеен проект. Това би привлякло световен интерес към града ни, каза още Таньо Брайков. При даване на съгласие от Общинския съвет, ще бъде обявен конкурс за изготвяне на Монумент/знак Център на Вселената, съгласно одобрено техническо задание. Община Стара Загора ще трябва да възложи на спечелилия конкурса, изготвянето на проекта, както и да разпредели наградния фонд от 6 хил. лева, осигурен от инициаторите, между спечелилите първо, второ и трето място.
Стана ясно още, че след проведени разговори между Камарата на архитектите, общината и главния архитект, се търси ново място за изграждане на паметник на кан Тервел. Преди време бе взето решение да се изгради монумент на мястото на съборената сграда на Стария съвет, но специалистите не намират локацията за подходяща поради липса на видимост. Твърде равно е мястото, а има и много сгради в района, а паметникът е достатъчно внушителен като размер. Обсъжда се поставянето му да бъде в т. нар. Кучешка градинка в парк Зелен клин.
В Дневния ред на сесията влиза за разглеждане, на второ четене, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора. Промените са във връзка с многократни запитвания за възможностите за предплатен абонамент в границите на Зелена зона от лица, упражняващи свободни професии на територията на града.
Пътуването на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на общината също ще бъде обсъдено в зала. Желанието на Община Стара Загора е да продължи ангажираността си за подпомагане на различни социални групи, подобряване на средата на обитаване и осигуряване на достъпни транспортни услуги. Мотивите за преразглеждане на тарифите и възможностите за абонаментно пътуване са въз основа на наблюдение от страна на представители на фирмите за транспорт. Тяхното мнение е, че особено активна пътуваща група са учениците, които не използват обществен превоз само за учебни занятия, но и за посещаване на различни спортни и културни мероприятия. При приемане на предложението на Общинска администрация – картите за пътуване на учащи (ученици, студенти и докторанти, редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на Стара Загора) във вътрешноградския транспорт за цялата градска мрежа ще бъдат на цена 10 лева за месец, а за три – 30 лева. Всички пенсионери (лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл. 68) ще ползват месечна абонаментна карта за пътуване на стойност: за една линия– 15,00 лв. и за цяла градска мрежа – 26,00 лв.

Още новини